zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Celostátní kongres starostů a primátorů měst a obcí věnován ekologii a rozpočtům

26.05.2010
Obec, město
Celostátní kongres starostů a primátorů měst a obcí věnován ekologii a rozpočtům

Programu Zelená úsporám, čerpání peněz z Operačního programu Životního prostředí, Novele vodního zákona, problematice vodního hospodářství a veřejným financím byl věnován v pořadí už XVII. celostátní kongres starostů a primátorů měst a obcí ČR. Uskutečnil se v rámci veletrhu URBIS TECHNOLOGIE v Rotundě pavilonu A. Prestižní akci pořádal Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR).
S programem Zelená úsporám a jak efektivně žádat o dotace podrobně seznámila starosty Bohumila Andělová ze Státního fondu životního prostředí. Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů (panelových i nepanelových technologií). Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty a případně další právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti a je uvedena na výpisu z katastru nemovitostí.
Program byl zahájen 1. dubna loňského roku a potrvá do 31. prosince 2012. "Jeho výhodou je, že dotace mohou dosáhnout až 100 procent nákladů," uvedla Andělová. Program podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci různých opatření. Peníze jsou určeny také na výměnu neekologického vytápění nahrazené nízkoemisními zdroji na biomasu nebo na jejich instalaci a na účinná tepelná čerpadla. V systému jsou zahrnuty též solárně termické kolektory, které se používají pro přípravu teplé vody eventuálně přitápění. Podle Andělové by měl každý žadatel individuálně navštívit odborníky, kteří poradí, zda plánované opatření má šanci splnit podmínky programu. Současně zpracuje se žadatelem projekt a tzv. energetické hodnocení.
O zkušenost z čerpání peněz z Operačního programu životního prostředí hovořil mimo jiné
náměstek brněnského primátora Oliver Pospíšil. "V rámci snižování energetické náročnosti budov jsme do OPŽP přihlásili šest základních škol a dvě nemocnice. Město na dotace získalo 120 milionů korun. Dále jsme žádali o finance za účelem zlepšování přírody a krajiny, tedy na úpravu parků. Bylo přihlášeno 13 projektů, z nichž pouze jeden byl neúspěšný, Brnu to přineslo dalších 100 milionů korun. Zajímavým by měl být projekt přestavění památkově chráněné staré restaurace v parku pod Špilberkem na středisko ekologické výuky. V nejbližších dnech by mělo být rozhodnuto, zda peníze obdržíme," uvedl.
Velmi důležitým tématem pro zástupce měst a obcí je
problematika nakládání s vodami. Nedávno schválenou novelu vodního zákona prezentoval na celostátním kongresu Zdeněk Horáček z ministerstva zemědělství. Připomněl, že konečně po třech letech byla přijata rozsáhlá legislativní norma, která má kromě jiného zavést postupné zvýšení poplatku za skutečně odebrané množství podzemních vod. "Hlavním cílem novely jsou transpozice evropské legislativy, přezkum účinnosti aplikace zákona v praxi, reakce na vývoj ve vodním hospodářství, snižování administrativní zátěže a úprava ekonomických nástrojů," řekl Horáček. Hlavní změny dotýkající se obcí je řešení srážkových vod, zneškodňování odpadních vod, povodňová ochrana a zjednodušení některých řízení. Dále se jedná o úpravu vodoprávního řízení, opatření obecné povahy (např. úprava obecného nakládání s vodami, vyhlašování záplavových území a jejich aktivních zón, úprava nakládání s vodami při mimořádných situacích apod.) a o úpravu sankcí.
Na kongresu se také hovořilo o stavu veřejných financí. "Volební programy všech politických stran obsahují pasáže věnované změnám v daňových zákonech, obvykle však bez zohlednění dopadů na samosprávu. Změny v daních představují pouze část nezbytné reformy veřejných financí, při níž samospráva nemůže být pouhým provozovatelem," řekl výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech. Proto z podnětu svazu, Spolku pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv došlo na konci letošního března ke znovuobnovení mezirezortní pracovní skupiny k financování. Po analýze výdajů a možných změn v rozpočtovém určení daní se nyní soustředí na zefektivnění systému dotací a na zvyšování objemu sdílených daní na úkor účelově vázaných dotací.
SMO ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílejí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Jeho činnost je založena na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst. Svaz sdružuje kolem 2 500 sídel.

Tiskové středisko BVV

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí