zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Delegáti konference OSN o rtuti dostali ke svačině ryby obsahující nebezpečnou rtuť

09.06.2010
Chemické látky
Delegáti konference OSN o rtuti dostali ke svačině ryby  obsahující nebezpečnou rtuť

STOCKHOLM / PRAHA - Jaké to je, jíst ryby kontaminované nebezpečnou rtutí, poznali dnes účastníci první přípravné schůzky k nové úmluvě o rtuti. Ochutnali totiž ryby, které ženám, jež se chystají mít děti, jsou těhotné anebo kojí, doporučuje Švédská potravinová správa jíst jen dvakrát až třikrát ročně. Důvodem je právě obsah rtuti, toxického těžkého kovu, nebezpečného zejména pro vyvíjející se lidský mozek. Delegátům tyto ryby jako "předkrm" v době oběda naservírovali lidé z členských organizací mezinárodní sítě IPEN (1) včetně Arniky. Zástupci vlád budou ve Stockholmu ode dneška po celý následující týden poprvé jednat, jak omezit používání rtuti - toxické látky, která ohrožuje zdravý vývoj dětí a miliony lidí po celém světě. Ryby kontaminované toxickou rtutí jsou totiž zejména v chudých částech světa hlavním zdrojem obživy. (2)

Arnika jako koordinační centrum Mezinárodní sítě pro eliminaci perzistentních organických látek (IPEN) pro těžké kovy a tedy i rtuť, organizovala celosvětovou akci s oslovením delegátů. "Předali jsme jim dopis, jenž obsahoval výsledky měření rtuti z evropského systému RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) (3). Vyplynulo z nich, že v posledních letech se zde prakticky dvakrát týdně objevuje nové varování před překročením limitů pro rtuť v rybách přicházejících na evropský trh. Kontaminované ryby pocházejí ze všech koutů světa. To jasně ukazuje na potřebu urychleného zákazu používání rtuti v celosvětovém měřítku," vysvětluje důvody nové úmluvy RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky, který se jako zástupce IPEN schůzky účastní.

Podle Programu Organizace spojených národů pro životního prostředí (UNEP) jsou ryby zdrojem minimálně 40 procent bílkovin pro dvě třetiny světové populace včetně nejchudších lidí. Právě v důsledku konzumace ryb jsou tak lidé nejčastěji vystaveni negativním účinkům rtuti. Vaření nebo zbavování kůže rtuť neodstraní, rtuť je vysoce toxická zejména pro vyvíjející se mozek a poškození nervového systému je nevratné. "Chceme konfrontovat delegáty konference jednající o omezení či zákazu rtuti s realitou, ve které žijí ti, kdo jsou odkázáni na ryby jako zdroj potravy, " řekla Imogen Ingram z Aliance pro udržitelný rozvoj ostrovů na Cookových ostrovech.

"Značná část vlád ve světě dosud nevěnovala tomuto jednání pozornost. Proto přivádíme svět sem na jednání," řekl jeden z čelních představitelů IPEN Jamidu Katima z Tanzanie. "Celá Země potřebuje smlouvu, která učiní ryby bezpečnějšími díky eliminaci všech zdrojů rtuti z lidské činnosti," dodal. Rtuť se prostřednictvím mikroorganismů v životním prostředí přeměňuje na methylrtuť. Ta se pak akumuluje v potravním řetězci (velké ryby pojídají menší atd.) Kvůli dálkové dopravě jsou vysoké hodnoty rtuti objeveny v Arktidě, daleko od zdrojů jakýchkoliv známých úniků. To dělá z kontaminace rtutí globální problém. "Se rtutí se setkáváme jako s problematickou látkou opakovaně nalézanou i v rybách z řek v České republice (4)," řekla tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková.

Rtuť se do životního prostředí dostává z mnoha zdrojů, jako jsou například spalování uhlí, těžba, používání rtuti při výrobě chloru, výrobky a zařízení obsahující rtuť, spalovny odpadů atd. V České republice jsou problémem jak staré ekologické zátěže a používání rtuti ve dvou významných chemických provozech na výrobu chlóru (Spolana Neratovice a Spolchemie v Ústí nad Labem), tak následně i obsah rtuti v tělech ryb v českých řekách. Arnika dosáhla toho, že obě chlorové chemičky přestanou používat pro výrobu rtuť dříve, než původně plánovaly. Tuto skutečnost na konferenci prezentuje studií (5) vydanou již v době příprav současného jednání.

Přílohy a další informace:

(1) IPEN (International POPs Elimination Network) - Mezinárodní síť pro eliminaci perzistentních organických látek sdružuje přes 700 nevládních organizací zabývajících se hlavně toxickými v životním prostředí z více jak 100 zemí světa. Arnika hostí několik koordinačních center této sítě (pro region Střední a východní Evropy, Pracovní skupiny pro dioxiny, PCB a odpady a Pracovní skupiny pro těžké kovy).
www.ipen.org

(2) Stránky Arniky věnované problematice rtuti: www.toxickelatky.arnika.org

(3) Výsledky měření rtuti z Rapid Alert System for Food and Feed
www.english.arnika.org

(4) Viz tisková zpráva www.toxickelatky.arnika.org

(5) Chlorine Production - a Large Source of Mercury Releases (The Czech Republic Case Study)
www.arnika.org

Tato tisková zpráva vychází ze zprávy IPEN z 7. června 2010
www.english.arnika.org (v angličtině)

Tisková zpráva Arniky - programu Toxické látky a odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí