zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové trendy v kombinované dopravě

15.07.2010
Doprava
Nové trendy v kombinované dopravě

Jako doprovodné akce k nedávnému pražskému veletrhu For Logistic byly připraven odborný seminář, který informoval o možnostech a výhodách přeprav silničních návěsů a výměnných nástaveb po železnici.

Cílem semináře bylo seznámit odbornou veřejnost z řad silničních dopravců, speditérů, železničních dopravců s novými možnostmi v kombinované dopravě silnice - železnice. Byl zde představen železniční vůz Twin určený pro přepravy sedlových návěsů, výměnných nástaveb a kontejnerů a silniční návěs určený pro vertikální překládku.

VÝHODY KOMBINOVANÉ DOPRAVY

Pomocí doprovázené kombinované dopravy tzv. systémem RoLa bylo v letech 1993-2004 přepraveno přes 868 tis. silničních nákladních vozidel, především na relaci Lovosice - Drážďany a zpět. Pro silniční dopravce přinesla výhody v podobě jednodušší organizace práce, ale její nevýhodou byly vysoké provozní náklady.

Od roku 2005 je v Česku realizována pouze nedoprovázená kombinovaná přeprava, která je náročná na počáteční investice, ale není závislá na trvalých státních dotacích, a proto jí patří budoucnost. V ČR je zatím tímto systémem kombinované přepravy přepraveno "jen" 15 tis. sedlových návěsů za rok. Pro srovnání - v Německu je to zhruba 1 mil. ročně.

Naši silniční dopravci čelí v posledním období stále tvrdší konkurenci dopravců jednak z východní Evropy s nižšími náklady, jednak ze západní Evropy s vyšší produktivitou práce. Kombinovaná přeprava je řešením, které přináší vyšší produktivitu práce. Rozvoji nedoprovázené kombinované přepravy může pomoci i vláda formou investiční dotace přepravních jednotek silničním dopravcům. Taková podpora může být zároveň i protikrizovým opatřením, protože generuje silné privátní investice do moderních silničních dopravních prostředků.

Nedoprovázená kombinovaná přeprava se stává hlavní výzvou pro silniční dopravce, protože ze strany zákazníků se zvyšují požadavky na cenu, rychlost a spolehlivost. Na druhé straně se silniční dopravci dostávají pod tlak růstu provozních nákladů, především mzdových nákladů, cen pohonných hmot a maziv, výběru mýtného a nákladů z kongescí.

Silniční dopravci hledají cestu k udržení vysoké kvality a spolehlivosti přepravy pod tlakem vnějších vlivů.

Výhody, které nabízí kombinovaná doprava, lze využít za těchto předpokladů:

  • - vznik dlouhodobé spolupráce a stabilního partnerství mezi silničními a železničními dopravci,
  • - poskytovaný servis plně pod kontrolou silničního dopravce,
  • - přizpůsobení se vývoji trhu s ohledem na diverzifikace rizik (kombinace silniční a železniční dopravy),
  • - nezbytnost neutrality operátora, tj. rovné podmínky všem silničním dopravcům.


K výhodám, které přináší kombinovaná přeprava pro silniční dopravce, lze zařadit např. vysokou spolehlivost spojů, snížení bezpečnostních rizik během přepravy, vysokou rychlost přepravy, dosažení úspor provozních nákladů při kvalitní organizaci logistického řetězce, snížení požadavků na vyšší počet řidičů a tahačů, ukazatele kvality přepravy srovnatelné se silniční přepravou a ekologické aspekty.

Z pohledu zákazníka k výhodám patří stabilnější cenové prostředí, využití ekologicky šetrnější přepravy, možnost využití terminálů kombinované přepravy jako meziskladu. Nezanedbatelný je i fakt, že zboží zůstává v jedné přepravní jednotce na všech úsecích přepravního řetězce. Pro výrobní logistiku jsou možné organizace přepravy v systému Just in Time nebo Just in Sequence (s využitím cílového terminálu jako meziskladu).

Kombinovaná přeprava vertikálně překládatelných návěsů využívá také legislativní výhody, jako např. vyšší hmotnost přepraveného nákladu cca o 12,5 % (celková hmotnost silniční soupravy 44 t, výjimka pro Německo, Belgii a Nizozemsko), výjimky ze zákazu jízd, slevy na silniční dani, trojúhelníkové přepravy Německo - Belgie - Nizozemsko nejsou nepovolenými kabotážemi.

Efektivnost kontinentálních linek kombinované přepravy závisí na dvou faktorech, mezi které řadíme délku přepravní vzdálenosti (optimální je alespoň 800 až 1000 km) a silné zbožové toky, které umožňují sestavit alespoň 3 vlaky za týden. O vysoké efektivnosti lze hovořit při zbožových tocích, které dovolují uskutečnit 2 až 3 odjezdy vlaků za den.

NOVÝ VEŘEJNÝ TERMINÁL I SPECIÁLNÍ TECHNIKA

Společnost ČD-DUSS Terminál, a.s. (společný podnik ČD Cargo, a.s. a DB MobilityLogistics, AG) jako partner pro operátory kombinované přepravy představila účastníkům semináře veřejné logistické centrum Lovosice, které zahrnuje stávající kontejnerový terminál se dvěma moduly s plochou 15 a 23 tis. m2.

V jeho těsné blízkosti vyrůstá komplex veřejného logistického centra, jehož celková kapacita je 42 tis. m2. "Unikátní je nejen tím, že se jedná o první takto koncipované veřejné logistické centrum, ale také technologií, jakou používá. Koleje vedou přímo do haly terminálu, kam se vejde celý vlak. Ten se pak v suchu a v teple, bez ohledu na počasí, může překládat do skladových prostor nebo přímo na kamióny. Veřejné logistické centrum v Lovosicích by mělo být otevřeno ve druhé polovině letošního roku," uvedl člen představenstva a obchodní ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Rodan Šenekl.

V dalších etapách v následujících letech budou logistické centrum i kontejnerový terminál dále rozšířeny, do roku 2013 se má terminál rozrůst o dalších 45 tis. m2.

Logistické centrum nabízí překládku ložných jednotek kombinované přepravy jako jsou kontejnery, výměnné nástavby, silniční návěsy, svozy a rozvozy jednotek kombinované přepravy silniční dopravou, celní řízení včetně zajištění záruky celního dluhu a menší opravy a čištění přepravních jednotek. K dalším nabízeným činnostem patří zajištění nakládky a vykládky zboží, překládka, uskladnění, kompletace, balení zásilek, třídění a distribuce.

Výrobce silničních návěsů Schmitz Cargobul na semináři představil vertikálně překládatelný sedlový návěs pro kombinovanou dopravu konstruovaný pro celkovou hmotnost silniční soupravy 44 t. Návěs je vybaven čtyřmi úchopovými lištami, které umožňují jeho vertikální překládku pomocí speciálních kleštin umístěných na spreaderu vysokozdvižného vozíku. Tato úprava zvyšuje jeho vlastní hmotnost o cca 530 kg. Návěs má sklopnou zadní podběhovou ochranu, aby se při jeho spuštění do železničního vozu nepoškodila.

Společnost AAE AG prezentovala třípodvozkový článkový kapsový vůz řady Twin pro přepravu velkoobjemových návěsů, který je vyráběn v Tatravagónce Poprad. Výhodou vozu je pojížděná podlaha v celé délce, rozšířený prostor pro uložení návěsu, nemusí být sklopená zadní podběhová ochrana a nastavení závěsové spojky (čepu návěsu) je variabilní podle typu návěsu. Celková délka článkového vozu je 34 030 mm, ložná délka 2 x 15 761 mm umožňuje přepravit kontejnery 2 x 30', 2 x 40' (45'), 2 výměnné nástavby A s celkovou délkou 13,6 m, 4 kontejnery 20' nebo 4 výměnné nástavby C715, C745 nebo C782. Společnost AAE objednala u výrobců kolejových vozidel stovky těchto vozů, které pronajímá operátorům kombinované přepravy v celé Evropě.

Mobilita na udržitelné úrovni vyžaduje rovnoměrné rozložení přepravy zboží mezi oba dopravní obory, tj. silniční a železniční dopravu. Řešení spočívá ve spojení přirozených konkurenčních výhod obou systémů a potlačení nevýhod, které sebou přinášejí. Konkurenční výhody silniční dopravy jsou dané plošnou obsluhou, časovou flexibilitou a systémem přepravy od dveří ke dveřím. Významnou konkurenční výhodou železniční dopravy jsou přepravy na střední a dlouhé vzdálenosti. Tato výhoda není dosud plně doceněna a u přeprav mezi ČR a ostatními zeměmi Evropy je využívána jen v omezené míře. Závěrem lze konstatovat, že alternativní způsob přepravy se v žádném případě nesmí jakýmkoliv negativním způsobem odrazit na kvalitě služby ani na výši ceny pro konečného zákazníka. Věřme, že se podaří takové linky rozšířit i do dalších významných cílových míst v ČR.

AUTOR: Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí