zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové pražské miniarboretum

04.07.2010
Obec, město
Vzdělání
Nové pražské miniarboretum

Praha má první arboretum zaměřené na původní dřeviny

V rámci projektu Pro zdravé město bylo dne 24.5.2010 v Prokopském údolí na Albrechtově vrchu zpřístupněno první pražské arboretum, které je zaměřeno na původní dřeviny, které se dříve v pražské kotlině volně nacházely. Některé z nich již v přírodě nenajdeme. Unikátní arboretum vlastně návštěvníkům umožňuje návrat do minulosti pražské přírody. Na vybudování arboreta bylo z rozpočtu hl.m. Prahy uvolněno 1,1 mil. Kč.

Účelem projektu miniarboreta je seznámit zájemce o pražskou přírodu s dřevinami, které se na území Prahy přirozeně vyskytují nebo se vyskytovaly v minulosti a také s některými zajímavými odrůdami vysokokmenných ovocných dřevin, jenž se dříve v krajině běžně pěstovaly.

"Pro vybudování miniarboreta bylo vybráno místo v horní části Prokopského údolí v lokalitě Albrechtův vrch, která se nazývá podle již zaniklé usedlosti. Projekt je koncipován tak, aby co nejméně zasahoval do stávající zeleně a současně zachoval větší část stojících topolů jako významné krajinné dominanty a hnízdiště ptactva. Vlastní realizaci výsadeb předcházela náročná příprava plochy. Původní louka byla zarostlá náletovými dřevinami, ruderálním porostem a plná skládek. Proto byl proveden celkový úklid a také odstranění oplocení již zaniklého vojenského objektu" vysvětlil radní pro oblast životního prostředí Ing. Vladislav Mareček.

"Miniarboretum je volně přístupné veřejnosti a může se stát cílem procházek obyvatel z okolí nebo i výukovým objektem pro žáky základních i středních škol, kteří nechyběli i při jeho otevření. Arboretum je zajímavý historický fenomén. Prvním arboretem bylo Arboretum Trsteno blízko Dubrovníku v Chorvatsku. Datum jeho založení je neznámé, ale ví se že existovalo již v roce 1492, kdy byl pro jeho zavlažování vybudován akvadukt, který se dosud používá", uvedla náměstkyně primátora pro oblast školství ing. Marie Kousalíková.

Starosta MČ Praha 13 Ing. David Vodrážka, na jejímž území se arboretum nachází, dodal: "Díky výstavbě arboreta bylo zrekultivováno poměrně rozsáhlé území a Praha tak místo nevábných zákoutí nabídla svým občanům krásné místo, které je navíc seznámí s dávnou i nedávnou historií pražské přírody."

V miniarboretu najdeme ukázky 14 různých druhů dřevin vyskytujících se v části arboreta nazvané "šípáková doubrava" a "dubohabřina" (celkem 54 exemplářů stromů a keřů). Zajímavé jsou ukázky původních vysokokmenných ovocných odrůd v části "babiččin sad", kde najdeme 17 původních vysokokmenných odrůd méně známých odrůd jabloní, hrušní a slivoní a nebo dříve hojně vysazovaný keř klokoč. "Ukázka méně známého ovoce, které naši předkové s oblibou pěstovali a zpracovávali, zahrnuje 9 druhů včetně např. kdouloně, mišpule velkoplodé nebo oskeruše domácí. V příštím roce bude arboretum doplněno o některé další dřeviny, např. jeřáb muk, kalinu tušalaj a některé další odrůdy původních ovocných dřevin, např. hrušeň polničku" doplnil Ing. Dan Frantík z odboru Ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy.

V nejnižší, již silně zmokřené části louky, byla vybudována tůň pro obojživelníky. Ta bude základem pro další etapu budování miniarboreta, tzv. "střemchové jaseniny" vázané na vlhčí polohy a nivy vodních toků. Zde předpokládáme výsadby dalších druhů, např. několik druhů vrb, olši, jasan, dub letní. Hranicí miniarboreta a vlastního Albrechtova vrchu (součásti přírodní rezervace Prokopské údolí) je Stodůlecký potok, který je unikátní ukázkou přirozeně meandrujícího vodního toku na území Prahy.

Arboretum (lat. arbor = strom) je sbírka živých dřevin - dendrologická zahrada resp. zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Mívá buď parkovou úpravu, nebo může být výsadba prováděna podobně, jako je tomu u zakládaných lesních porostů, např. u arboret, sloužícím k výzkumným účelům. Arboretum může být specializované na jednotlivé rody (čeledi apod.) jako dendrologická sbírka, na dřeviny určitého území, nebo může být všeobecné, zaměřené na všechny dřeviny bez rozdílu. Arboreta vědeckovýzkumná kladou důraz především na přesný původ rostlin, jejich dokonalou evidenci, pravidelné sledování a vyhodnocování. Arboreta okrasného typu kladou důraz především na zahradní architekturu a jsou odborně méně náročná. Velmi rozšířená jsou arboreta při různých odborných školách, sloužící jako didaktická pomůcka při výuce a poznávání cizích druhů. Tradice zakládání arboret spadá asi do období renesance. Tou dobou se začaly v zámeckých parcích objevovat první exotické druhy dřevin, ale jejich sbírky se postupně rychle rozšiřovaly. Z těchto sbírek se však jen málokteré dochovaly do dnešních dob. Většina současných arboret vznikla v 19. nebo 20. století (zdroj Wikipedia)

YDROJ: Ombudsman pro čistotu, Praha

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí