zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Šance pro lokální kogeneraci

20.08.2010
Energetika
Šance pro lokální kogeneraci

Investice do lokální kombinované výroby elektřiny a tepla pomáhají modernizovat české teplárenství. Nejnověji chce malé kogenerační zdroje nabízet i municipální sféře (a provozovat je) rovněž Skupina ČEZ.

Podobně to už činí mnohé plynárenské společnosti. Teplárenské sdružení ČR v těchto malých zdrojích konkurenci pro klasické velké zdroje tepla nevidí a naopak je podporuje.

Skupina ČEZ založila v Ostravě svůj nový útvar Kogenerace, který se bude zabývat výstavbou a následným provozem kogeneračních jednotek na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, případně i chladu (trigenerace). Nový útvar, jako součást ČEZ, a. s. - divize Výroba, přijal strategický cíl dosáhnout do roku 2020 v centrálně řízených kogeneračních jednotkách instalovaného výkonu až 200 MW.

Ostravská adresa Kogenerace je dána zejména tím, že nový útvar navazuje i na řadu už rozpracovaných projektů zahájených společností ČEZ Energetické služby, s. r. o., která působí v Ostravě-Vítkovicích. Nicméně pro volbu sídla hovořil i fakt, že Ostrava má nejhorší ovzduší v celé ČR (viz str. 6 a 7 v tomto vydání Moderní obce) a že kogenerační technologie nabízejí jak spolehlivý, tak ekologicky výhodný provoz.

Dodejme, že lokální kogenerační zdroje nevyžadují posílení přenosové a rozvodné sítě a při mimořádných událostech umožňují provozovat síť jen na určitém území.

MĚSTA A OBCE PŘEDEVŠÍM

Jak pro Moderní obec uvedl ředitel nového útvaru Ing. Michal Rzyman, ČEZ se chystá oslovit zejména subjekty, které provozují kotelnu s klasickými kotli, přičemž tato zařízení již nesplňují současné požadavky a standardy. Útvar Kogenerace bude nabízet své služby rovněž všem, jimž se zvyšují náklady na vytápění, a s ohledem na stáří technologie uvažují o modernizaci vytápěcího systému. Osloveni mají být i ti, kdo usilují o optimální technické a ekonomické řešení, ale nemají technické a finanční zázemí pro nutné opravy a investice.

Již z tohoto výčtu je zřejmé, že nový útvar se zaměří především na provozovatele teplárenských soustav patřících městům a obcím. Ale také na podniky s vlastní výrobou tepla, vlastníky souborů bytových domů, velkých administrativních budov, obchodních center apod. Útvar Kogenerace je však schopen nabídnout vhodné řešení také škole, nemocnici, sportovnímu nebo ubytovacímu zařízení. Za své potenciální zákazníky a partnery Společnost ČEZ považuje každého, kdo má zájem o moderní, ekologicky výhodné a úsporné systémy vytápění.

Nabízené technologie budou založeny na zemním plynu. Ovšem nevylučuje se ani nasazení technologií na paliva typu bioplynů, důlních plynů či biomasa, vždy s ohledem na konkrétní podmínky projektu.

KOMPLEXNĚ - A TAKÉ VÝHODNĚ

>>ČEZ bude naším prostřednictvím nabízet komplexní služby v oblasti dodávky tepla, elektřiny nebo i chladu, tedy od projektu přes výstavbu až po provozování. Obvykle zůstaneme vlastníkem těchto technologií. Modely spolupráce však mohou být různé - od pouhé modernizace přes modernizaci spojenou s provozováním kotelny (teplárny) až po provozování celé soustavy,<< konstatuje Ing. Michal Rzyman. Podle jeho slov si ve Skupině ČEZ dobře uvědomují, že jedním z hlavních faktorů při rozhodování možných zájemců bude i konkurenceschopná cena tepla pro zákazníka. Proto ředitel nového útvaru poukazuje na výhody kogenerační technologie, jejíž celková účinnost se pohybuje od 80 do 90 % a ve srovnání s odděleným systémem výroby tepla a elektřiny dosahuje až 40% úspory paliva.

Za zaznamenání stojí i to, že pro tyto technologie nový útvar Kogenerace plánuje také možné použití modelu PPP (Public Private Partnership - spolupráce veřejného a soukromého sektoru). Nevylučuje ani model EPC (Energy Performance Contracting - financování z dosažených úspor), byť primárně by nové zařízení mělo být financováno i vlastněno společností ČEZ.

Městům a obcím, které by měly na svém území zájem o instalaci kogeneračních jednotek, byť třeba jen jako doplnění stávající teplárenské soustavy v některých lokalitách či pro některé vybrané objekty, Ing. Michal Rzyman vzkazuje: >>Platí, že každý projekt, každá soustava je jiná, a tudíž nelze jednoduše "od stolu" tvrdit, že modernizace či instalace kogenerační technologie je pro daný subjekt výhodná. ČEZ proto všem subjektům nabízí možnost vypracování technicko-ekonomického posouzení vhodnosti instalace kogenerační technologie.<<

VÝHODY SI UVĚDOMUJÍ VŠICHNI

Mluvčí Teplárenského sdružení České republiky Mgr. Pavel Kaufmann považuje malé kogenerační zdroje za příležitost pro další rozvoj systémů zásobování, kde si veřejné instituce, průmyslové podniky, obchodní či administrativní centra vyrábějí teplo individuálně. >>Proto budování malých kogeneračních zdrojů naše sdružení podporuje a mnozí jeho členové, kteří kromě velkých kogeneračních tepláren provozují i malé kotelny a výtopny, sami často plánují jejich vybavení kogeneračními jednotkami,<< říká mluvčí.

Také prezident České plynárenské unie (ČPU) Ing. Oldřich Petržilka konstatuje, že její členové kogenerační zdroje různých velikostí na bázi zemního plynu - domovní kotelnou pro bytový dům počínaje až po teplárny sloužící celému městu - stavějí a provozují řadu let. Tak třeba skupina RWE je nyní provozovatelem 23 teplárenských kogeneračních zdrojů včetně pěti trigeneračních jednotek. >>Je jen logické, že společnost ČEZ si uvědomila perspektivu kogenerace a začala nabízet řešení, které je ekonomicky nesmírně výhodné a bez něhož se v budoucnu v Česku neobejdeme,<< dodává Ing. Oldřich Petržilka. Potvrzuje, že členové unie jsou připraveni úzce spolupracovat s každým investorem na připojení kogenerační jednotky či jiné technologie užívající zemní plyn.

Kogenerace a trigenerace se vyplatí hlavně zákazníkům s větší nebo nepravidelnou vlastní spotřebou elektřiny. Prezident ČPU dodává, že pro kogeneraci lze získat také dotace z operačních programů Podnikání a inovace (v rámci podpory EKO energie)a Životní prostředí (v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí).

>>Plynárenství poskytuje i odborné poradenství a návrhy nejlepšího řešení a budeme rádi, pokud se obce a města, ale i třeba nemocnice, školy a jiné instituce na plynárenské společnosti kdykoliv obrátí. Plynárenství má velký zájem být jim příjemným a vstřícným partnerem,<< zdůrazňuje prezident ČPU Ing. Oldřich Petržilka.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí