zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ZCHFP poskytuje odbornú pomoc pre REACH na konferencii CHÉMIA

21.09.2010
Chemické látky
ZCHFP poskytuje odbornú pomoc pre REACH na konferencii CHÉMIA

Mnohé firmy registráciu v rámci REACH nestihnú...

Nová európska chemická legislatíva REACH (registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok) začala platiť od 1.7.2007 a do 30. novembra 2010 sa mali všetky firmy, ktorej sa REACH týka povinne zaregistrovať v Európskej chemickej agentúre (ECHA). Necelé tri mesiace pred ukončením registrácie je však v SR funkčných iba 2713 fór na výmenu informácií - SIEF, čo zďaleka nepokrýva očakávané množstvo registrácií. Zároveň to znamená, že mnohé firmy už všetky potrebné administratívne kroky nestihnú. Informoval o tom prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

,,Pre všetkých, ktorí finišujú s registráciou organizujeme 22.- 24.septembra 2010 v Liptovskom Jáne 5. ročník konferencie CHÉMIA 2010 a ďalšie špecializované školenie pripravujeme na 30. septembra 2010. ZCHFP SR na nich v spolupráci s CEFICom, Ministerstvom životného prostredia SR, Chemie Pharma Schweiz, ECHA a Energeticko-chemickým odborovým zväzom poskytne presné, aktuálne a odborne vysoko fundované informácie a poradenstvo nielen svojim členom, ale všetkým firmám, ktorých sa REACH týka. Veríme, že zástupcovia chemických aj nechemických podnikov, ktorých sa tieto povinnosti týkajú využijú možnosť zúčastniť sa na týchto podujatiach aby získali včasné a správne informácie", vyzval R.Karlubík.

Zároveň dodal, že povinnosť registrácie sa týka v prvej perióde všetkých chemických látok vyrábaných, alebo dovážaných v množstvách nad 1000t/rok. a pre konkrétne chemické látky s vybranými nebezpečnými vlastnosťami (karcinogény, mutagény, poškodzujúce reprodukciu a toxické pre vodné organizmy). Registračné číslo sa stáva dostatočnou garanciou splnenia požiadaviek Nariadenia REACH, preto toto nariadenie zároveň ukladá povinnosť oznámiť pridelené registračné čísla všetkým účastníkom dodávateľského reťazca.

Tento istý termín - 30.11.2010 je zároveň tiež konečným termínom pre tzv. notifikáciu klasifikácie chemických látok ECHA. Ide o povinnosť, ktorá nie je limitovaná objemom a týka sa teda všetkých chemických látok, ktoré sú vyrobené, dovezené a uvedené na trh EU. Zároveň je to termín zmeny klasifikácie chemických látok podľa systému GHS a zmeny v kartách bezpečnostných údajov pre chemické látky.

,,IT nástroje (REACH IT a IUCLID 5), ktoré sú agentúrou ECHA deklarované ako jediné možné nástroje na komunikáciu s ECHA sú k dispozícii len v anglickom jazyku. Pretože mnohí registrujúci majú stále problémy so zvládnutím týchto elektronických nástrojov REACH Centrum Slovakia a ZCHFP SR preto oslovil REACH Centrum pri CEFIC a organizuje 30. septembra 2010 školenie k zvládnutiu elektronických nástrojov REACH IT a IUCLID 5.2 s lektormi s Brusselu, ktorí sú skutočnými expertmi v tejto oblasti. Súčasťou školenia je krátky všeobecný úvod k používaniu databázy IUCLID 5.2 , príprava individuálnych údajov pre registráciu a usmernenie ako vyplniť údaje v správnej kvalite a rozsahu a príklad, ako používať nástroj na kontrolu úplnosti dossieru (TCC tool)", informoval R. Karlubík.

V rámci konferencie CHÉMIA 2010 sú zaradené nasledujúce sekcie a hlavné témy:

22.9.2010: Životné prostredie s prednáškami k rámcová smernici o vode, vodnému plánu SR a plánom manažmentu povodí, k vodným útvarom povrchových vôd a hodnoteniu ekologického a chemického stavu vôd a k téme environmentálne škody.

23.9.2010: Bezpečný manažment chemických látok venovaný karte bezpečnostných údajov, expozičným scenárom pre látky a zmesi, správe o chemickej bezpečnosti s dôrazom na environmentálne riziká, informáciám o Nariadení 1272/2008 CLP, oznamovaní chemických látok ECHA a dopade na súvisiacu legislatívu, o testovaní chemických látok a zmesí pre účely klasifikácie podľa GHS a pre REACH, zdravotnému dohľadu v chemických podnikoch a bezpečnosti pri práci ako aj systému RoHS - obmedzení nebezpečných látok v elektrických a elektronických prístrojoch.

24.9.2010: REACH -SIEF - téma venovaná aktuálnym problémom - IT nástrojom na oznamovanie látok podľa Nariadenia 1272/2008, novinkám v REACH SIEF, autorizácii chemických látok, oznamovaniu látok vo výskume

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí