Drahá elektřina nesmí ohrozit podniky

1. října 2010
Drahá elektřina nesmí ohrozit podniky

Nestačí, že naše země je chudá na suroviny a že většinu z nich musíme dovážet. Situaci jsme si sami ještě zkomplikovali nebezpečným nárůstem cen elektrické energie, což výrazně zdražuje vstupy do výroby.

Před pěti lety začal platit zákon o obnovitelných zdrojích elektrické energie, který zvýhodňuje její výrobu ze slunce, větru a biomasy. Mimo jiné tím plníme i závazek vůči Evropské unii, což znamená dosáhnout do roku 2020 stavu, kdy třináct procent spotřeby energie pokryjí právě tyto zdroje.

V průběhu posledních tří let se díky nepružnému systému při vyhlašování výše podpory stal z výroby energie ze slunce nejvýhodnější byznys v České republice. A co je výhodné, láká k následování.

Výrazně se navýšil počet podporovaných zdrojů a současně klesly náklady na jejich výstavbu. Na volných plochách, často i kvalitní zemědělské půdě, začaly růst sluneční elektrárny jako houby po dešti a dotace formou výkupních cen zvyšují konečnou cenu elektřiny pro domácí spotřebitele i firmy.

Po mém příchodu na ministerstvo průmyslu a obchodu tak nastal nejvyšší čas utlumit tento neřízený boom.

Ministerstvo předložilo vládě návrh novely zákona o obnovitelných zdrojích, který má zastavit podporu solárních elektráren postavených na volné ploše.

Změnou tohoto zákona dáváme najevo, že se nehodláme pasivně dívat na to, co se děje na energetickém trhu s dopadem na zákazníky. Není nám jedno, o kolik podraží ceny energie domácnostem a už vůbec nemůžeme být lhostejní k tomu, že vysoké ceny začínají ohrožovat i konkurenceschopnost našeho průmyslu.

Drahé vstupy znamenají vyšší cenu konečného výrobku a cena je zase důležitý faktor při soutěži na domácích, ale především zahraničních trzích. A na úspěšném vývozu je závislá celá ekonomika. A proto je třeba se s takovým nebezpečným vlivem dotační politiky striktně vypořádat.

Veřejnost i někteří odborníci tvrdí, že jsme s novelou a omezením výkupních cen přišli pozdě. Možná to je dost pozdě, ale začali jsme alespoň něco dělat. Novela je jen začátkem připravovaných opatření.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje dva scénáře, podle kterých by se mělo dále postupovat - takzvaný scénář absorpční a scénář extenzivní.

První scénář by nastal v případě, že by ceny za elektřinu vzrostly do deseti procent. V tom případě by se použily pouze regulační mechanismy. Druhý by přišel na řadu, pokud by ceny měly vzrůst o více než deset procent. V tomto případě by byly použity pravděpodobně také daňové nástroje.

Mezi současné analyzované nástroje patří třeba zvýšení ekologické daně na uhlí, plyn a elektřinu. Tyto peníze by byly vyčleněny výhradně na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Uvažuje se i o využití prostředků z prodeje emisních povolenek.

Dále ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo zřízení koordinačního monitorovacího výboru pro vývoj cen elektřiny. Ten by měl za úkol monitorovat vývoj kolem fotovoltaických elektráren, predikovat dopady na ceny elektřiny, navrhovat opatření, koordinovat postupy apod.

Důležitým faktorem je, že se jednání zúčastní zástupci Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy, kteří budou posuzovat zejména únosnost cen energií a potenciální dopady na konkurenceschopnost českého průmyslu a služeb.

Hrozba snížení konkurenceschopnosti našeho průmyslu kvůli vysokým cenám energie je pro nás vážné varování, a proto uděláme vše pro to, aby tato situace nenastala.

AUTOR: Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu

Zdroj:EKONOM
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů