zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MOŽNOSTI ROZVOJE SYSTÉMŮ ZELENĚ A RACIONÁLNÍ PÉČE O MĚSTSKOU ZELEŇ

12.10.2010
Obec, město
Příroda
MOŽNOSTI ROZVOJE SYSTÉMŮ ZELENĚ A RACIONÁLNÍ PÉČE O MĚSTSKOU ZELEŇ

Cílem semináře je nastínit možnosti využití finančních zdrojů z Operačního programu životního prostředí

Seminář pod záštitou náměstka primátora Statutárního města Ostrava pana ing. Dalibora Madeje
pod odbornou záštitou Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
a ve spolupráci s Magistrátem města Ostrava

Zeleň ve městech a obcích má v urbánním systému svoji důležitou, nezastupitelnou
a nezbytnou funkci. Funkčnost systémů zeleně je daná především strukturou jednotlivých objektů
zeleně, pěstebním stavem vegetačních prvků a cílevědomou péčí. Pravě na tyto aspekty je
především zaměřen tento seminář.

Velký význam v každém systému zeleně mají dřeviny a převážně stromy, u kterých je pak
nutné věnovat pozornost nejen jejich provozní bezpečnosti, ale také předcházení jejich
poškozování. Aktuálním tématem - především při obnově památek zahradního umění jsou střety
ochrany přírody a zahradní architektury. Možnosti řešení těchto konfliktů jsou zajímavé
i pro správce zeleně.

Cílem semináře je nastínit možnosti využití finančních zdrojů z Operačního programu životního
prostředí (příklady projektů řešených z OPŽP budou součástí některých referátů), upozornit
na význam oborových norem a představit současné trendy v používání květinových záhonů
ve veřejné zeleni.

Místo konání: Slezskoostravský hrad, Ostrava
Datum konání: čtvrtek, 21. října 2010, 9.30 hod

Seminář vznikl za podpory společností:
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Ostravské výstavy, a.s.
OSTRAVA!!!

Časový program odborné akce:
8:30 9:30 prezence
9:30 11:00 přednášky a diskuse
11:00 11:20 přestávka
11:20 12:30 pokračování přednášek
13:30 13:15 přestávka na oběd
13:15 15:00 pokračování přednášek, diskuse, závěr

Odborní garanti:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
simek@zf.mendelu.cz
Ing. Ivana Hálová, vedoucí střediska městské zeleně, Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
mobil: 736 614 735, halova@ostravskelesy.cz

Organizační garant:
Ing. Karel Vančura, Česká lesnická společnost, o.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

ODBORNÉ REFERÁTY
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Úloha městské zeleně v koncepci trvale udržitelného rozvoje sídla
Ing. Miloš Netolický, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Výsadby velmi vzrostlých stromů - ekonomika a zkušenosti
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Oborové normy jako standard pro realizaci a péči o městkou zeleň
doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Provozní bezpečnost stromů a její hodnocení
Ing. Tatiana Kuťková, CSc., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Současné trendy v používání květin ve veřejné zeleni
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Střety ochrany přírody a zahradní architektury
Ing. Martin Kovář, Ing. Ivana Hálová, Ostravské městské lesy a zeleń, s.r.o.
Strategie statutárního města Ostrava v oblasti rozvoje systému zeleně
Ing. Michal Richter, Ing. Lukáš Lattenberg, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Poškození dřevin v městském prostředí - příklady nejčastějších typů poškození
a možnosti jejich řešení

Organizační pokyny:

Akce se koná ve čtvrtek 21. října 2010 od 9.30hod (prezence od 8.30hod) v prostoru
Slezskoostravského hradu v Ostravě (http://www.panoramio.com/photo/10649894).
Slezskoostravský hrad se nachází v blízkosti centra města Ostravy. Pro pěší je přístupný
přes výstaviště a Hradní lávku, cca 10 minut. Pro motoristy v podhradí velkokapacitní parkoviště
Loc: 49°49'49.08"N, 18°17'57.12"E
Dopravní spojení MHD:
autobusem č. 82 nebo 28 zastávka Hradní náměstí, tramvají č. 3 nebo 9 zastávka Důl Zárubek.
1. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající
organizace.
2. Účastnický poplatek zahrnuje tištěný č-b přehled abstraktů prezentovaných referátů,
občerstvení a oběd. Účastnický poplatek činí 750,- Kč.
3. Přihlášky budou přijímány jen do naplnění kapacity sálu (přihláška na poslední straně
pozvánky).
4. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s.,
Vítězná 1/126, Praha 5, PSČ 150 00, č.ú. 5115061308/4000, k.s. 0308, v.s. 2241013.
Upozornění: ČLS je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.
5. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 18. října 2010 na e-mail
cesles@csvts.cz (e-mailové přihlášky upřednostňujeme!), eventuelně poštovní:
ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků.
Po uvedeném termínu je možné účast dohodnout telefonicky s organizačním garantem
semináře a platbu provést v hotovosti na místě. Platby složenkou neposílejte.
6. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka.
7. Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme.
8. Prosíme o včasné zaslání přihlášek.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí