zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak najít shodu (i) s památkáři

08.12.2010
Obec, město
Doprava
Jak najít shodu (i) s památkáři

V dosavadní devítileté historii soutěže Cesty městy se mezi jejími účastníky skvěle vyjímají Napajedla. Toto sympatické osmitisícové město na Zlínsku se do soutěže přihlásilo se svými projekty na zklidňování dopravy dvakrát - v letech 2005 a 2010. A pokaždé si ve své kategorii odneslo prvenství!

Před pěti roky město Napajedla slavilo triumf projektem pro zvýšení bezpečnosti provozu podél průtahu silnice III. třídy Masarykovým náměstím, letos projektem Funkční a dopravní řešení veřejných ploch a komunikací v městské památkové zóně (MPZ). U obou projektů stála - díky svým znalostem, které si do komunální politiky přinesla z práce ve stavební projekční firmě - Ing. Irena Brabcová, u prvního jako místostarostka, u druhého už jako starostka.

I letošní projekt je popsán v databázi soutěžních projektů (http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/databaze-cesty-mesty) vytvářené a spravované Nadací Partnerství coby vyhlašovatelem soutěže. Proto tedy jen připomeňme, že město projekt uskutečňovalo v letech 2004-2009 a že si jím předsevzalo zamezit chaotickému parkování na náměstí a neorganizovanému pohybu cyklistů. Rovněž chtělo vytvořit v centru důstojný klidový a odpočinkový prostor. Radnici spolupracující s brněnskou Architektonickou kanceláří Ing. arch. Pavel Šimeček a inženýrskou firmou z Holešova, jíž byla Ing. Ladislav Alster 2 Projektová kancelář A-S, se to podařilo. Dílo si vyžádalo náklady 24 mil. Kč, přičemž radnici významně pomohly dotace z ROP Střední Morava a Státního fondu dopravní insfrastruktury. Zhotovitelem díla se staly Vodohospodářské stavby Javorník CZ s. r. o., Veselí nad Moravou, a DIPS Zlín, spol. s r. o.

VELKÉ ZMĚNY V CENTRU MĚSTA

Ing. Irena Brabcová si na projektu nejvíce cení toho, že funkčně vymezil plochy v centru s prioritou bezpečnosti, přehlednosti a plynulosti dopravy. >>Každý z účastníků dopravy - automobily, pěší i cyklisté - má svůj prostor. Řešení nebylo jednoduché, protože střed města se nachází v MPZ a zároveň na průtahu frekventované komunikace III. třídy. Vysoce estetický vyýsledek však podtrhuje význam našeho historického města a jeho genia loci,<< dodává starostka.

Na náměstí vznikl nový klidový prostor před barokní farou. Tím tam sice ubyly dvě desítky parkovacích míst, ale novou organizací parkování na stávajících plochách v okolí byla zrušená místa plně nahrazena. Ing. Irena Brabcová připomíná, že ve městě není parkování zpoplatněno. Jen v obchodní zóně se smí parkovat nejdéle dvě hodiny, což místní obchodníci uvítali.

ROZUMNÁ DOMLUVA JE MOŽNÁ

Protože projekt přinášel změny do MPZ, předpokládal také domluvu s památkáři. Ing. arch. Pavel Šimeček poznamenává, že všechny zúčastněné strany se shodly na tom, že >>hlavní veřejné prostranství mělo vždy vlastní historický vývoj a reagovalo jako první na aktuální potřeby města a doby<<, a že je třeba dospět k optimálnímu vybalancování rozmanitých provozních nároků na veřejnou plochu náměstí.

Ing. Irena Brabcová to ilustruje na následujícím příkladu: >>Naše historicky dlážděné náměstí bylo v minulosti přeasfaltováno. Respekt k architektonickému dědictví nám nedovoloval asfalt na náměstí ponechat. Jenže odkrýt původní dlažbu bylo finančně nemožné. Naštěstí jsme ve městě schraňovali z různých oprav a rekonstrukcí původní přírodní materiály, které jsme se rozhodli na náměstí vrátit. Pro předláždění jsme navrhli využít deponovanou dlažbu pro rastr, zatímco výplň by byla z nové zámkové dlažby. Památkáři nejdříve preferovali původní přírodní materiál, ale pak na úspornější variantu přistoupili. Jenže původní materiál nestandardizovaných rozměrů se zase nezamlouval dodavateli. Nakonec přání investora akceptoval, vše výborně zvládl a sám byl výsledkem příjemně překvapen.<<

URPUTNOST, KTERÁ POMOHLA

K úspěchu Napajedel v soutěži Cesty městy před pěti roky přispělo i zajímavé rozdělení rušné komunikace na dva samostatné pruhy zvýšeným ochranným ostrůvkem ohraničeným nájezdovými obrubníky.

>>I do dalšího projektu jsme chtěli přinést něco "progresivního". Tak vznikl nápad dát novému cyklopruhu povrch z probarveného červeného asfaltu. Dopravní inspektorát Policie ČR nic nenamítal, protože kladl velký důraz na fyzickou odlišnost povrchu cyklopruhu a souběžného chodníku. Zato památkáři tvrdě nesouhlasili. Řešili jsme tedy dilema: Splnit podmínku výrazného odlišení, jak ji chtěla dopravní policie, a současně se vyvarovat jiné barvy než odstínů šedé, což si vymiňovali památkáři. >>Nakonec jsou chodníky z betonové zámkové dlažby 100/100 mm ve světle šedé barvě se zkosenými hranami, zatímco cyklopruh v grafitově šedé bez zkosených hran 200/200 (tato dlažba se vyráběla na zakázku). Zpětně musím připustit, že výrazný cyklistický pruh by v historickém jádru opravdu nebyl vhodný a památkářům za jejich urputnost v tomto případě patří poděkování,<< říká starostka.

ZKLIDNIT - LEČ NIKOLIV >>UMRTVIT<<

Podle Ing. Ladislava Alstera za úspěchem projektu stojí i dobrá předjednanost navržených úprav v centru, takže pak už nevznikly žádné podstatné problémy s dodatečnými úpravami na základě požadavků fyzických či právnických osob, a to ani ve vztahu k památkové péči. Výsledná stavba je výjimečná svou komplexnostní, zdařilým propojením všech požadavků na území, které bylo zklidněno, nikoliv však >>umrtveno<<.

Ing. arch. Pavel Šimeček uzavírá: >>Náměstí je inženýrské dílo, ale dopravní specialista je zvyklý pracovat ve větším měřítku a sleduje hlavně technické předpisy a normy. Architekt považuje náměstí za veřejnou plochu určenou hlavně pěším, jejich pohybu a aktivitám, ale při dobré spolupráci a pochopení vše lze vyřešit. Pak zbývají už jen výtvarné a kompoziční problémy typu kresba a materiál dlažby. Dozor architekta při realizaci je tedy velmi důležitý. Ani kvalitní technický projekt totiž nevystihne drobné detaily styku materiálů a jejich případné záměny. V historické urbanistické struktuře města tvořily domovní frontu návsi zemědělské usedlosti se stodolami na konci zahrad a výjezdem na pole. Usedlosti se změnily na městské domy s obchody podél náměstí a s rozšířením města do druhého plánu rázem chyběly příčné pěší přístupy. Proto jsem rád, že projekt pamatoval na dobudování a kultivaci příčných propojení. V jádru náměstí pak na monumentální schodiště a nově upravený chodník o d kostela navázala klidová zóna s decentním vodním prvkem.<<

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Součástí vítězného projektu byla i nová organizace parkování ve městě.

Radnice v Napajedlech nechává zdarma instalovat cyklostojany před obchody.

FOTO: ARCHIV NADACE PARTNERSTVÍ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí