zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

XXX. výzva OPŽP pro velké projekty - PO 3.1 Udržitelné využívání zdrojů energie

25.07.2011
Energie
XXX. výzva OPŽP pro velké projekty - PO 3.1 Udržitelné využívání zdrojů energie

Výzva je vyhlášena pouze na velké projekty (celkové náklady projektu nad 50 mil. eur včetně DPH).

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 3 jsou přijímány od 19. července 2011 do 30. září 2011. Výzva je vyhlášena pouze na velké projekty (celkové náklady projektu nad 50 mil. eur včetně DPH).

Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí .

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fill od 6 hod. prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP .

Výzva je vyhlášena pro Prioritní osu 3 (oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny)

Podporované aktivity/projekty v podoblasti 3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE:

  • výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,
  • výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Podporované aktivity/projekty v podoblasti 3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE:

  • výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
  • výstavba větrných elektráren,
  • výstavba geotermálních elektráren.

Podporované aktivity/projekty v podoblasti 3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE:

  • Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,
  • instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),
  • kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Text XXX. výzvy a Hodnoticí kritéria XXX. výzvy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí