Středa, 24. července 2024

Greenpeace: Spolana zůstává jedním z nejzamořenějších míst v ČR

Greenpeace: Spolana zůstává jedním z nejzamořenějších míst v ČR

Aktivisté z organizace Greenpeace dnes z lodí odebírali vzorky vody a sedimentu ze dna řeky Labe u chemičky Spolana v Neratovicích na Mělnicku. Při plavbě po Labi nazvané Detox tour 2011 aktivisté upozorňují na aktuální nebezpečí i dlouhodobé zátěže životního prostředí. Spolana zůstává jedním z nejzamořenějších míst v Česku, řekli ČTK na místě zástupci Greenpeace. Rizikem je tam nyní zejména rtuť. Vyjádření firmy ČTK shání.

Areál Spolany je podle aktivistů stále kontaminován mixem těch nejnebezpečnějších látek jako DDT, rtuť, dioxiny, PCB, hexachlorbenzen, toluen nebo alifatické uhlovodíky a rtuť. "Látky ohrožují nejen životní prostředí a blízkou řeku Labe, ale i obyvatele v okolí továrny," sdělila tisková mluvčí organizace Lucie Jakešová.

Vedoucí toxické kampaně Greenpeace Jan Freidinger ČTK řekl, že vzorky se budou testovat na DDT, organické chlorované pesticidy, hexachlorbenzen, alifatické uhlodvodíky a těžké kovy, například rtuť. "Současný problém ve Spolaně však nepředstavují jen staré ekologické zátěže. Stávající výroba chlóru je stále založena na zastaralé technologii amalgámové elektrolýzy, která je zdrojem úniků jedovaté rtuti," řekl Freidinger. Rtuť podle ekologů do Labe uniká.

Aktivisté spolupracují se dvěma laboratořemi, Výzkumným ústavem vodohospodářským a s laboratoří Monitoring s.ro. Výsledky by měly být známy nejpozději do měsíce. Aktivisté je porovnají s povolenými limity, ale i se svými výsledky z doby před osmi lety.

Očekávají, že v řece u chemičky naleznou organické chlorované pesticidy, hexachlorbenzen i rtuť ve zvýšených koncentracích. "Celý areál je těmito látkami kontaminován a skrze spodní vody se mohou dostávat až do řeky Labe," uvedl Freidinger.

Při odebírání vzorků hovořil o přetrvávajících rizicích Spolany pro životní prostředí a lidi také konzultant Greenpeace pro Spolanu Miroslav Šuta. Za největší riziko označil objekt staré amalgámové elektrolýzy, kde se vyráběl chlor. Z lodi na Labi působí tento objekt jako po výbuchu, je zdemolovaný a poškozený. Při posledním odebírání vzorků rtuti u Spolany v roce 2003 zjistila Greenpeace výrazně zvýšené hodnoty.

Mezinárodní organizace si během cesty připomíná kampaně, které vedla v Česku za dvacet let působení. Proti Spolaně vedla organizace Greenpeace kampaň, jejímž cílem byla sanace objektů v areálu podniku zamořených nejjedovatějšími chemickými látkami, které člověk kdy vyrobil - dioxiny. Tyto objekty byly později vyčištěny.

Dnes odebrané vzorky nebudou proto na dioxiny testovány, protože by se ve vodě už neměly nacházet ve vysokých koncentracích. "Testování by nemělo význam. Pokud zde dioxiny jsou, tak již jen ve velmi nízkých koncentracích," řekl ČTK Šuta. Nyní se chtějí ekologové zaměřit na jiné problémy. Podle odborníků je na břehu minimálně 250 tun rtuti v půdě. "Hrozí, že se bude částečně vypařovat, takže ji lidé budou vdechovat a částečně může putovat do Labe," uvedl Šuta.

Ve Spolaně byla chemická výroba zahájena v roce 1898. Vyráběl se tam olej, stearin, mýdlo a svíčky. V roce 1939, kdy společnost odkoupil Spolek pro chemickou a hutní výrobu, začala výstavba elektrolýzy a viskózové střiže. Od 50. let se ve Spolaně vyrábělo DDT, v 60. letech byla zahájena výroba lindanu a cyklohexanonu. V roce 1967 byla spuštěna biologická čistírna odpadních vod. Od roku 1977 se vyrábí granulované PVC. V roce 1997 byl zahájen zkušební provoz termického zpracování plynných a kapalných odpadů z výroby PVC, následně byla tato jednotka v roce 1999 uvedena do trvalého provozu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů