Pondělí, 22. července 2024

Zeptali jsme se: Jak na poletující letáky a převracející se popelnice v Brně?

Také vás nebaví pohled na poletující letáky s reklamou v brněnských ulicích? Ulice se uklidí  a za dva tři dny by se mohla často uklízet znovu. Zeptali jsme se na názor co s tím nejpovolanější osoby ve městě, pana primátora Romana Onderky. 

Zeptali jsme se: Jak na poletující letáky a převracející se popelnice v Brně?

K zamyšlení, jak to udělat, aby Brno nebylo plné létajícího nepořádku

Otázka: Vážený pane primátore,

zajisté si všímáte, že jakmile se provede čištění ulic, do 2-3 dnů je tam zase plno smetí. Valnou část z toho tvoří různé reklamní letáky, jež různí roznašeči hojně pokládají před dveře domů,za stěrače vozidel apod., odkud je potom během chvilky vítr roznese po širokém okolí. Není možno to postihnout vyhláškou o čistotě? Pokud ne, neboť se jedná někdy o soukromý pozemek, nemůže město vyvinout nějakou aktivitu vůči firmám provádějícím roznášku a nějak se s nimi domluvit,aby od těchto praktik upustily.Jsou to skutečně vyhozené peníze oknem, zvláště v dnešní době, kromě toho skutečně město potom připomíná skládku. To stejné se vztahuje k plastovým "popelnicím" jež jsou často na veřejném prostranství a jsou často nestabilní při závanu větru nebo jsou otevření a vítr z ních odvane kdejaký sáček apod. Možná by stálo za to, pokud jsou popelnice venku, vybavit je nějakou menší zátěží na dně nebo nějakým zařízením, které zajistí jejich stabilitu na místě a nebude tak snadné,aby je vítr převrátil. Stejně tak by městská policie mohla dohlédnout na trvale přeplňované či otevřené popelnice a ve spolupráci se SAKO Brno situaci řešit.Jak to, že např. ve Vídni je téměř vzorný pořádek a Brno připomíná často mimo centrum žumpu? Možná by nám ve spřátelené Vídni poradili jak na to...
S úctou
Franc

Odpověď: Dobrý den, pane Franci,
souhlasím s vámi, že nejen historické památky a kvalitní služby lákají turisty k opakované návštěvě. Celkové zážitky dotváří například také počasí, místní lidé a jejich vstřícnost. Podstatnou roli hraje i bezpečnost a čistota města.
Dnešní doba je významně poznamenána tržním hospodářstvím a soutěží. Jednotlivé obchodní řetězce se předhání a usilují o maximální zisk. Reklamní letáky, distribuované zdarma ke koncovým spotřebitelům, představují pro obchodníky jednu z cest k zákazníkovi a tím i k vyšší tržbě. Někde lidé reklamní letáky vítají, jinde je odmítají a vylepují na své schránky jasné "Ne - reklamní letáky". V žádném případě by se však ale balíky těchto tiskovin neměly s větrem prohánět po brněnských ulicích či parcích.
Statutární město Brno schválilo na svém zasedání dne 22. června 2010 (účinnost od 15. 7. 2010) obecně závaznou vyhlášku č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. V předmětné vyhlášce je uveden příkladný výčet toho, co lze pokládat za znečištění (např. odhození předmětů mimo místa k tomu určená, bez ohledu na jejich rozměr a původ, např. odpadky, smetí, nedopalky cigaret, žvýkačky a zbytky potravin a jiné látky, odhození krmiva pro zvířata a ptactvo, znečištění způsobená chovanými zvířaty). Každý, kdo způsobil znečištění, je povinen jej odstranit. Vyhláška obsahuje i určité povinnosti pro způsob čištění ulic a jiných veřejných prostranství.
Porušení povinností v citované obecně závazné vyhlášce lze postihovat jako přestupek proti veřejnému pořádku nebo jako správní delikt. Ve správním řízení se dokazuje, zda osoba naplnila příslušnou skutkovou podstatu a skutečně znečistila veřejné prostranství. Pokud by však ke znečištění veřejného prostranství došlo až druhotně, vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek, pravděpodobně by se o protiprávní čin nejednalo - toto by však záleželo na posouzení konkrétního případu. Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 se týká i znečištění reklamními letáky, avšak každý případ je nutné v rámci správního řízení posuzovat jednotlivě. Formou obecně závazné vyhlášky o čistotě, vydané podle ustanovení § 10 písm. c) zákona o obcích, nelze však distribuci reklamních letáků omezit nebo zakázat.
A závěrem ještě pár poznámek k otevřeným popelnicím či kontejnerům. I zde je problém již místně řešen, jednak v návaznosti na příslušnou městskou část či přímého vlastníka. Praxe ukazuje, že s ohledem na udržení čistoty okolí, je lepší kontejnerová/popelnicová stání uzavírat před nepřízní počasí a současně uzamykat, neboť lidé žijící v bezprostředním okolí mají výrazně vyšší zájem udržovat pořádek v okolí svého bydliště. Nejen vítr však otevírá popelnice, a tak by hlavně každý občan měl být zodpovědný a po vynesení odpadků popelnici či kontejner znovu dobře uzavřít.

Za váš dotaz a podnět vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

ZDROJ: www.romanonderka.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů