Neděle, 14. července 2024

NetJets Europe představuje výsledky environmentální iniciativy Skutečný rozdíl

NetJets Europe představuje výsledky environmentální iniciativy Skutečný rozdíl

NetJets Europe, lídr v oblasti privátního letectví v Evropě, vydává environmentální zprávu "Skutečný rozdíl 2012", která mapuje pokrok v dosahování cílů ekologicky zaměřené kampaně, jež společnost NetJets Europe zahájila v říjnu 2007. V rámci této kampaně společnost představila nejrozsáhlejší program v oblasti soukromého leteckého průmyslu zaměřený na dlouhodobou udržitelnost letectví, včetně zadávání veřejných zakázek a výrobní efektivnosti, zkoumání možností udržitelných zdrojů paliva a dosahování každodenní efektivnosti, která může být realizována pomocí osvědčených postupů.

Report naleznete na následujícím linku: nje2012environmentreport.netjetsmedia.com

Ke klíčovým úspěchům dosaženým společností patří:

Úspěšné plnění programu vedoucího k dosažení uhlíkové neutrality, a to i přes zavedení nového systému obchodování s emisemi (ETS) Evropskou unií. K dnešnímu dni společnost NetJets Europe kompenzovala více než 62 000 letů, tj. 687 343 tun uhlíku

. Snížení spotřeby paliva na hodinu letu v průměru o 4 % v průběhu posledních dvou let

. Snížení produkce skleníkových plynů na letech v období 2009 - 2011 o zhruba 2 %

. Představení udržitelné politiky zadávání veřejných zakázek, která motivuje dodavatele inovovat a poskytovat ekologické a sociálně prospěšné zboží a služby, s cílem v roce 2013 do této politiky zahrnout 50 % letového provozu a 100 dodavatelů na 27 letištích

. Odpady z pokrmů podávaných na palubě byly výrazně sníženy díky recyklovatelným cateringovým krabicím, které byly představeny v roce 2009. Od zavedení tohoto projektu bylo znovu využito cateringové zařízení v hodnotě více než EUR 400 000

NetJets Europe spolupracuje s Environmentálním poradním výborem (EAB - Environmental Advisory Board), jehož členové jsou někteří z nejzapálenějších ekologických myslitelů světa. Tento výbor poskytuje společnosti odborné rady pro využívání nejlepších environmentálních postupů a inovací.

Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele NetJets Europe Erica Connora ke zprávě NetJets Europe "Environmental Report Real Difference 2012"

NetJets Europe je velice blízko dosažení významného milníku. Před téměř pěti lety se společnost NetJets Europe vydala novým směrem, a to jak v leteckém průmyslu, tak v obchodním světě díky představení environmentálního programu "Skutečný rozdíl" (Real Difference) - tato iniciativa zahrnuje klíčový cíl stát se uhlíkově neutrální v roce 2012.

Po pěti letech je NetJets Europe velice blízko dosažení tohoto cíle, ačkoli si při zahájení projektu "Skutečný rozdíl" mnozí mysleli, že je paradoxní, že by letecký podnik mohl vést ekologicky zaměřenou kampaň. Jejich pochybnosti byly pochopitelné, letectví je, koneckonců, znečišťující průmysl vzhledem k tomu, že je zodpovědný až za 3,5 % antropogenních klimatických změn.

Obchodní letecká doprava se podílí odhadem pouze 0,2 % na celkových emisích z letectví, přitom se toto odvětví potýká se specifickými problémy, které nejsou sdíleny komerčními leteckými společnostmi. Obchodní letečtí dopravci nemají pevné trasy a své lety operují na nejrůznějších letištích - obě tyto skutečnosti zvyšují složitost zavedení udržitelných praktik.

Přes tyto výzvy NetJets Europe věří, že zavedení tohoto cíle bylo nezbytné nejen pro to, aby se stala přední obchodní leteckou společností v Evropě, ale také lídrem v oblasti letectví přátelského k životnímu prostředí.

Máme také obchodní důvod pro zvýšení environmentální efektivity - vede totiž k finančním úsporám, a to je zvláště důležité vzhledem k náročnému podnikatelskému prostředí, které se od doby zahájení programu "Skutečný rozdíl" vytvořilo.

Kampaň "Skutečný rozdíl" stojí na třech pilířích, které umožňují společnosti NetJets Europe kriticky hodnotit každý aspekt podnikání na každodenní bázi:

o Každodenní rozdíl: Neustále usilujeme o snížení uhlíkových emisí a zlepšení našeho výkonu v dalších problémových oblastech souvisejících s životním prostředím jako například hluková zátěž.
o Uhlíková kompenzace: Vyrovnáváme všechny naše emise vytvořené jak interně, tak letovým provozem.
o Zelený horizont: Aktivně vyhledáváme dlouhodobé letecké technologie a metodologie v rámci plánování leteckého parku a průzkumem udržitelné alternativy fosilních paliv.

Mnohé cíle, které jsme si v roce 2007 stanovili - jako například závazek k redukci emisí z administrativních operací o 10 % během dvou let - nebyly pouze splněny, ale byly splněny způsobem, který předčil naše očekávání. Tyto úspěchy vedly ke zvýšení naší snahy dosáhnout dalších pokroků.

S potěšením Vám v následujícím textu přiblížím pokrok, kterého jsme dosáhli:

o I přes zavedení nového systému obchodování s emisemi (ETS) Evropskou unií a naše dodržování tohoto nařízení, pokračujeme ve snaze dosáhnout 100% uhlíkové neutrality v roce 2012. Jakmile tohoto cíle dosáhneme, věříme, že budeme jedinou leteckou společností v Evropě, která bude 100% uhlíkově neutrální. K dnešnímu dni jsme kompenzovali více než 62 000 letů, tj. 687 343 tun uhlíku.
o Naše pracovní skupina na vyhodnocování dopadů paliv v kombinaci se stabilní prací našich pilotů dosáhla v průběhu posledních dvou let snížení spotřeby paliva na hodinu letu v průměru o 4 %.

o Náš profil produkce skleníkových plynů ukazuje jejich 2% snížení na letech v období 2009 - 2011.

o Odpady z pokrmů podávaných na palubě byly výrazně sníženy díky recyklovatelným cateringovým krabicím, které byly představeny v roce 2009. Od zavedení tohoto projektu bylo znovu využito cateringové zařízení v hodnotě více než EUR 400 000. Tato částka byla dosažena koordinací každodenního úsilí členů naší posádky a dodavatelů stravovacích a úklidových služeb.

o Naše politika recyklace a nakládání s odpady v kancelářských prostorách se neustále zlepšuje. Pro recyklaci a odstraňování odpadů využíváme environmentálně certifikované operátory a jejich certifikace předkládáme místním úřadům jako důkaz kontrolovaného řízení odpadů, které splňuje místní nařízení.

o Během posledních šesti měsíců jsme iniciovali vytvoření velmi precizní a udržitelné politiky zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nový závazek, který přispěje ke zlepšení našeho celkového environmentálního chování a současně pomůže zlepšit udržitelnost v rámci celého odvětví. V první vlně se bude jednat o více než 100 dodavatelů.

o Jsme i nadále odhodláni k dosažení cílů kampaně "Skutečný rozdíl" a stanovili jsme si řadu dalších cílů pro nadcházející roky. Jedním z nich je další snížení spotřeby paliva o více než 1 % ročně v letech 2012 a 2013.

o Jsme také v počáteční fázi průzkumu využívání udržitelné alternativy k fosilním palivům. Tímto krokem bychom chtěli zajistit, aby všechna rozhodnutí byla dlouhodobě vzájemně výhodná pro životní prostředí i společnost, stejně jako pro naše hlavní partnery.

Jsme poctěni tím, že celý náš environmentální program je kriticky nahlížen a veden některými z nejzapálenějších ekologických myslitelů světa, kteří jsou členy našeho Environmentálního poradního výboru (EAB - Environmental Advisory Board) a je nám ctí sloužit našim klientům, z nichž se většina připojila k našemu úsilí stát se průkopníkem v environmentálních záležitostech.

Jsem hrdý na to, že vedu společnost, v níž každý zaměstnanec přijal naše environmentální závazky a každodenní činností se snaží zlepšit společné úsilí.

Doufám, že Vás environmentální zpráva "Skutečný rozdíl 2012" od NetJets Europe potěší.

S pozdravem,

Eric Connor
Předseda představenstva a generální ředitel, NetJets Europe

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů