Neděle, 21. července 2024

Exportní příležitosti pro české ekologické firmy v Srbsku podpoří veletrh ECOFAIR v Beogradu

Exportní příležitosti pro české ekologické firmy v Srbsku podpoří veletrh ECOFAIR v Beogradu

Dlouhodobé šance se v Srbsku naskýtají v oblasti ochrany životního prostředí, potřebné technologie se v Srbsku prakticky nevyrábí. Problémem je nedostatek peněz na úrovni měst a obcí, které se jen některým z nich daří řešit vlastními silami. Nový energetický zákon umožní investovat do malých vodních elektráren, společnost EPS by měla povinně vykupovat jejich energii za zvýhodněné ceny. I když tato oblast ještě potřebuje dořešit, lze i zde vidět nemalé šance pro české dodavatele malých vodních elektráren (domácí producent se nachází v Kragujevci).

České firmy se dále snaží angažovat především v menších energetických projektech, dopravní infrastruktuře (opravy tramvají, dodávky lokomotiv, kolejnic, stavebních strojů), v oblasti budování městské infrastruktury a v oblasti ochrany životního prostředí (zateplování, plynofikace, budování osvětlení, výstavba skládek komunálního odpadu, přivaděčů pitné vody, čističek odpadních vod, atd.). Příležitost poskytují i rekonstrukce a modernizace dříve dodávaných zařízení ve strojírenských závodech.


Konzorcium českých firem působících v oblasti staveb a oprav železničních tratí (OHL ŽS Brno, AŽD Praha, EŽ Praha) vedených firmou Inekon se uchází o rekonstrukci železničních tratí v Srbsku, včetně spoluúčasti na výstavbě železničních koridorů. V této kauze proběhlo v průběhu cca 2 let mnoho jednání na nejrůznějších úrovních, v poslední době bylo dosaženo dílčích úspěchů. České konsorcium společně s ČEB nabídlo srbské straně komplexní nabídku opravy železniční tratě Niš - Dimitrovgrad včetně financování za výhodných podmínek. Pravidla pro projednání této nabídky byla stanovena Protokolem k mezivládní dohodě o ekonomické spolupráci mezi oběma zeměmi podepsaným dne 4.5.2010 v Bělehradě.

Do 83 nových trolejbusů, koupených městem Bělehrad, byly instalovány motory vyrobené ve Škoda Transportation.


Neúplný výčet nejaktivněji vystupujících firem (založen na poznatcích ZÚ Bělehrad):

 • Česká gumárenská společnost (www.cgs-tyres.com - akvizice společnosti RumaGuma v r. 2008, největší česká investice v Srbsku)
 • CBI Lummus Brno (www.cbi.com - hlavní realizátor modernizace rafinérie v Pančevu)
 • Kovoprojekta Brno (www.kovoprojekta.cz - projekt regenerace kyseliny sírové v rafinérii Pančevo)
 • Škoda Auto (prodej prostřednictvím firmy AutoČačak - www.autocacak.co.rs)
 • ČSA (prodejní zástupce společnost Discover the World - www.discovertheworld.com)
 • Marex Trade Praha (www.marextrade.cz - zastupování českých výrobců spotřebního i průmyslového zboží)
 • Inekon Praha (www.inekon.cz - rekonstrukce tramvají pro Bělehrad, rekonstrukce železničních tratí)
 • AŽD Praha (www.azd.cz - dopravní signalizace a řízení provozu - v r. 2003 založen podnik AŽD Saobraćajni sistemi (dopravní systémy), Bělehrad)
 • SOR Libchavy (www.sor.cz - autobusy pro příměstskou dopravu - dodávky pro bělehradskou firmu Lasta)
 • Komo CZ (www.komo.cz - výroba odvaděčů parního kondenzátu, prodej prostřednictvím bělehradské firmy Komo YU)
 • Dekonta a.s. Ústí nad Labem (www.dekonta.cz - služby v oblasti ochrany životího prostředí, dceřiná společnost působí v Bělehradě)
 • Vodní zdroje a.s. Praha (www.vodnizdroje.cz - celé spektrum hydrogeologických, ekologických a geologických prací)
 • VHS a.s. Brno (www.vhs-brno.cz - činnost v oblasti vodohospodářských, energetických, ekologických a občanských staveb)
 • Geotest (www.geotest.cz - geologické a environmentální práce)
 • Hydropol (malé vodní elektrárny, zastupuje fa Small Hydropower Systems - www.shps.rs)
 • Výstavba dolů Ostrava (www.bapro.cz - důlní technika)
 • Nepejchal&Co. Bělehrad (zastupování českých firem)
 • Yuborex (www.yuborex.co.rs -zastupování českých výrobců skla a porcelánu)
 • PTW (zařízení na řezání vodním paprskem, zastupuje fa WOMA - www.woma-beograd.co.rs)
 • KM Beta (www.kmbeta.cz, střešní krytina, od r. 2009 pobočka ve městě Bački Petrovac)

Česká republika je velmi aktivní v oblasti ochrany životního prostředí. Množství českých firem (Dekonta, VHS Brno, Ekoline, Enviros a další) spolupracuje se srbskými partnery především v oblasti zpracování komunálního odpadu, vodohospodářství, odstraňování kontaminované zeminy a vody, studiích proveditelnosti nejrůznějších projektů a pořádání seminářů s ekologickými tématy. Dále probíhá spolupráce v oblasti zvýšení energetické účinnosti, což je jedna z nejdůležitějších současných srbských aktivit v oblasti energetiky. Některé projekty zahrnují i výměnné stáže expertů. Uvedené projekty probíhají v rámci realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce nebo na komerční bázi.Lze předpokládat výrazný nárůst vývozu českých služeb do Srbska, mimo jiné v důsledku podílu české firmy CBI Lummus na modernizaci rafinerie v Pančevu nebo při připravované modernizaci a elektrizaci železniční tratě Niś -Dimitrovgrad konzorciem českých firem ENIXUS.

Velikou příležitostí pro prezentaci českých firem podnikajících v obalsti ekologie jen veletrh ECOFAIR 2012 v Beogradu. Více na: http://enviweb.ihned.cz/clanek/90997/pozvanka-k-ucasti-na-veletrhu-ecofair-2012-belehrad-srbsko-s-financni-podporou-programu-oppi

ZDROJ:Businessinfo.cz. Enviweb

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů