Neděle, 21. července 2024

ČD Cargo cvičilo v rámci IZS

ČD Cargo cvičilo v rámci IZS


Pracovníci společnosti ČD Cargo se podíleli na taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) nazvaného NÁKLAD 2012, které uskutečnilo 21. června v železniční stanici Vodňany na Strakonicku. Společně se složkami IZS a zaměstnanci ČD Cargo se do akce zapojili také hasiči a ekologové SŽDC.

Při cvičení se vycházelo z modelové situace, kdy na kusé koleji na nádraží stojí odstavená cisterna, z níž uniká neznámá látka. Toho si všimnou dva školáci, kteří vylezou na cisternu a pod vlivem unikajících výparů z ní spadnou a jsou v bezvědomí.

"Takováto praktická cvičení jsou pro nás neocenitelná v případě jakékoliv budoucí havárie," řekl ke cvičení záchranných týmů předseda představenstva společnosti ČD Cargo Gustav Slamečka. "V podobných okamžicích je potřeba maximální souhra všech složek, kdy každý musí znát své místo a povinnosti. Reagovat pod tlakem a stresem v prostředí havárie je nesmírně náročná záležitost, kterou je potřeba neustále cvičit a zdokonalovat," dodal ke cvičení šéf ČD Cargo.

Přeprava nebezpečných látek po železnici podléhá zvláštním mezinárodním předpisům, jimiž se řídí i dopravce ČD Cargo. Ty mimo jiné stanovují podmínky přepravy a způsob označení vagonů včetně zařazení do kategorií podle nebezpečnosti přepravovaných látek.
ZDROJ: ČD Cargo
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů