Neděle, 21. července 2024

Jiný pohled na zlepšování a úspory

Jiný pohled na zlepšování a úspory

Prof. Michael Braungart navrhuje alternativní přístup k úsporám a ke zdokonalování. Tvrdí mimo jiné, že pouze se zařízeními a řešeními šetřícími energii se intralogistika dlouhodobě nedostane dál, že nesmíme dokonale dělat nesprávné věci a že výrobci by měli v určitých případech zákazníkům prodávat pouze užívání strojů, ale ponechávat si materiál.

Pečlivé třídění odpadu v německých podnicích nepovažuje za vzor ochrany životního prostředí. Například u papíru nejde v plné míře o recyklaci. Z tuny sběrového papíru se získá kolem 600 kg vlákniny; zbytek je odpad. Lidé obvykle říkají: chraňte životní prostředí a produkujte méně odpadu. U šetření jsou Němci mistři, to dělají dokonale. Ale podle prof. Braungarta to dělají chybně.

BIOSFÉRA A TECHNOSFÉRA

Musí se rozlišovat mezi dvěma koloběhy. Za prvé je to biosféra - koloběh s věcmi, které se spotřebovávají, opotřebovávají nebo ničí, například tričko nebo potraviny. Tyto produkty se použitím mění biologicky nebo chemicky. Například bavlněné tričko lze kompostovat a pak dát kompost rostlinám. Za druhé je to technosféra - koloběh s produkty, které se pouze používají, například televizory nebo regály. Věci v technosféře se nespotřebovávají.

Při podrobném pohledu na biosféru je nápadné, že příroda nešetří a nezabraňuje, nýbrž plýtvá. Na světě máme k dispozici mnoho energie, jen se musíme naučit ji dobře využívat. Ovocný strom využívá energii ze slunce. Nemusí být co nejhospodárnější, je efektivní. Strom není neutrální z hlediska uhlíku, protože z ovzduší odebírá kysličník uhličitý, ze spadaného listí se vytváří nová půda.

INTELIGENTNÍ PLÝTVÁNÍ

Pokud jde o průmysl, musí se stavět například budovy nebo sklady, které jsou užitečné. Jde o inteligentní plýtvání, nikoliv o zábranu. V intralogistice se výrobci produktů pyšní zlepšováním: vysokozdvižné vozíky spotřebují méně paliva, regálové zakladače méně elektřiny. Podle prof. Braungarta je však optimalizace existujícího systému ve většině případů zcela chybná. Například automobilové pneumatiky dnes vydrží zhruba dvakrát déle než před 25 lety. Pro mnoho lidí to zní dobře, ale nikdo se neptá, co pneumatiky obsahují. K jejich výrobě je zapotřebí kolem 620 chemikálií, z nichž 500 se nesmí dostat do okolního prostředí, protože jsou ekologicky a zdravotně škodlivé. Dnes je otěr pneumatik menší než před 25 lety, ale menší částice se mnohem snadněji dostávají do vzduchu a proto jsou nebezpečnější než dříve.

MÍSTO PRODUKTU SLUŽBA

Prof. Braungart a architekt p. McDonough z USA vyvinuli koncept "cradle to cradle", podle něhož by se určité produkty, jako jsou okna, televizory nebo vysokozdvižné vozíky, poskytovaly jenom jako služba.

Příkladem jsou nové lodě společnosti Maersk. Ta poznala, že vysloužilou desítky tisíc tun těžkou loď je nerozumné rozebírat neodborně například v Bangladéši; proto se u nových lodí prodává užívání a téměř všechny jejich díly lze opětovně použít. Umožňuje to modulární konstrukce; některé moduly se dokonce nesvařují, ale jen inteligentně slepují.

Firma Vanderlande Industries bude od roku 2020 poskytovat všechny produkty, například dopravníky na zavazadla, jen jako službu. Stojí za tím myšlenka, že prodává-li firma jen službu, může vyrábět mnohem lepší zařízení a stroje s použitím nejlepších, nikoliv nejlevnějších materiálů. Po uplynutí doby používání zařízení může firma z materiálů znovu sestavovat nový stroj. Tím se výrobce stále více stává surovinovou bankou.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST BRÁNÍ INOVACÍM

Jistý podnik prodává zákazníkům nikoliv okna, nýbrž 25 let průhledu. Proto může vyrábět okna z velmi kvalitních materiálů a povrchů. Dlouhá životnost některých produktů již nesmí být cílem průmyslu, protože brání inovacím. Každý dnes chápe, že například počítač nemusí vydržet 20 let.

Koncern Ford vyvinul nový prototyp auta. Uvažuje, že bude zákazníkům prodávat jen 100 tis. km jeho užívání. Do ceny bude zahrnuto vše: palivo, údržba, mazadla. Zákazník může přesně kalkulovat, kolik ho stojí kilometr jízdy. Výrobce může například používat velmi kvalitní oleje s cenou 150 eur za litr, které dnes sotva někdo kupuje.

SLOŽITĚJŠÍ DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE

Koncept cradle to cradle znamená i složitější řízení dodavatelského řetězce. V průmyslu jde nejen o optimální opatřování, výrobu a distribuci, ale stále více také o demontáž strojů a o vracení materiálů do závodů. Koncept zvyšuje význam zejména vratné logistiky. Podle tohoto principu pracuje nyní v logistice a dopravě v Německu kolem 30 podniků, roste i zájem nizozemských firem. Ve všech oborech jde o 270 podniků. Celosvětově je nyní na trhu přes 1100 produktů.

Prof. Braungart je zakladatelem a vedoucím společnosti EPEA Internationale Umweltforschung v Hamburku, spoluzakladatelem a vedoucím organizace McDonough Braungart Design Chemistry v USA a vědeckým vedoucím ekologického institutu v Hamburku. Učil a učí na několika evropských a amerických univerzitách.

Zdroj:Logistika
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů