Čtvrtek, 25. července 2024

Nové nařízení Komise č. 618/2012

Nové nařízení Komise č. 618/2012

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 618/2012, kterým se pro účely přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Nařízení vstoupí v platnost 31. července 2012.

Nařízením se mění část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahující 2 seznamy harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek. Do seznamů jsou postupně zahrnovány aktualizované klasifikace látek, na které se již vztahuje harmonizovaná klasifikace a rovněž nové harmonizované klasifikace.

Plné znění Nařízení Komise (EU) č. 618/2012 - CZ

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů