Neděle, 14. července 2024

Pozvánka na seminíř EIA v praxi

Celý proces posuzování vlivu na životní prostředí, proces EIA, představí lektor RNDr. Jiří Slouka na semináři EIA v praxi. Účastníci budou provedeni procesem krok za krokem, financováním procesu a seznámí se se zpracováním dokumentace EIA. Kromě těchto je obsahem i další legislativa, která se této problematiky týká. Lektor svůj výklad doplňuje mnoha příklady z praxe.

Pozvánka na seminíř EIA v praxi

Seminář je určen:

stavaře, projektanty, investory nových staveb, další pracovníky ve stavebnictví, pracovníky stavebních úřadů, pracovníky, kteří používají dokumentaci EIA, úředníky, pracovníky státní správy

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit a provést účastníky s celým procesem EIA (posuzování vlivu na životní prostředí). V rámci semináře budou probrány i praktické příklady z praxe.

Obsah semináře:

 • proces EIA a legislativa
 • zákon 100/2001 Sb. v platném znění, jeho hlavní smysl a zásady
  • míra ovlivnění stádia screeningu a scopingu
  • i přes negativní stanovisko se může záměr realizovat
  • které záměry nepodléhají procesu EIA
 • financování procesu EIA
 • proces EIA krok za krokem
 • zpracování dokumentace EIA
 • příklady z praxe
 • dotazy účastníků

Časový harmonogram:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - seminář (1. část)

10.30 - 10.45 - přestávka s občerstvením

10.45 - 12.00 - seminář (2. část)

12.00 - 13.00 - oběd

13.00 - 16.00 - seminář (3. část) + diskuze

Lektor

RNDr. Jiří Slouka

RNDr. Jiří Slouka - absolvoval geologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a postgraduálně životní prostředí na Stavební fakultě ČVUT. Zabývá se především problematikou odstraňování starých ekologických zátěží a posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA), v obou oborech publikuje. Držitel autorizace pro posuzování vlivů na životní prostředí a odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. Spolupracuje s VŠCHT v Praze, Ústavem chemie ochrany prostředí. Přednáší, publikuje a redakčně působí i v dalších odborných oblastech, zejména ve vztahu ke geologii.

Termíny a přihláška

Datum Čas Místo Zkratka Cena
3.10.2012 9:00 - 16:00 Praha SM03119 3290 Kč + 20 % DPH Závazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 %
pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na semináři také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, u celodenních seminářů i oběd.

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Chcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás zde.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů