Neděle, 14. července 2024

Mezinárodní studie prokázala ekologické výhody vlaků

Mezinárodní studie prokázala ekologické výhody vlaků

Mezinárodní železniční unie si nechala vypracovat studii o externích nákladech, tzv. externalitách, u jednotlivých druhů dopravy. Ty se projevují zejména prostřednictvím znečištěného ovzduší, hluku, ale i nehod. Experti ze společností CE Deft, INFRAS a ISI došli k závěru, že železniční doprava má ve srovnání se silniční na externalitách v Evropské unii nepatrný podíl. Zatímco osobní a nákladní vlaky způsobují okolo dvou procent těchto nákladů, osobní automobily více než 60 procent a všechny druhy silničních prostředků dokonce přes 90 procent.

Hlavním závěrem je, že železniční doprava má v přepočtu na osobokilometry asi čtyřikrát méně externích nákladů než silniční nebo letecká. U nákladní dopravy dokonce šestkrát méně. Zatímco externí náklady na jednoho cestujícího ve vlaku mají činit 15,3 eura (u elektrické trakce jen 12 eur), v případě osobních automobilů to je 64,7 eura a v letecké dopravě 57,1 eura. Více než polovina externích nákladů ze silniční dopravy přitom pochází z nehod. U letadel zase z drtivé většiny souvisí se změnou klimatu.

Zveřejněná studie zkoumala údaje z roku 2008, přičemž experti zpracovali data z 25 států Evropské unie (bez Malty a Kypru) plus z Norska a Švýcarska. Celková roční výše dopravních externích nákladů činila v těchto zemích více než 500 miliard eur, tedy asi 4 procenta HDP. Okolo 76 procent externích nákladů souvisí s osobní dopravou, zbývajících 24 procent s nákladní.

"Zpráva je dalším jasným důkazem výhod železniční dopravy, a to ze společenského i ekonomického hlediska," říká Jean-Pierre Loubinoux, generální ředitel Mezinárodní železniční unie, a dodává: "Ukazuje také klíčovou roli železnice při budování takzvané zelené ekonomiky."

Podíl na dopravních externalitách v EU*

Osobní automobily 62 %
Autobusy 4 %
Motocykly 5 %
Lehké nákladní automobily 9 %
Těžké nákladní automobily 14 %
Nákladní vlaky 1 %
Osobní vlaky 1 %
Letadla** 4 %
Říční lodě 0,3 %

* EU včetně Norska a Švýcarska, bez Malty a Kypru.
** Pouze letadla na linkách uvnitř posuzovaných států.


Co je to externalita

V negativním slova smyslu se jedná o náklad, za který jeho původce nemusí platit. Typickým příkladem je poškození životního prostředí, ke kterému dochází z nějaké ekonomické činnosti. Ve společnosti vznikne škoda (vyjádřitelná např. zvýšením výdajů na lékařskou péči), ale znečišťovatel se vyhne úhradě.

Tisková zpráva byla zpracována na základě podkladů Mezinárodní železniční unie UIC v Paříži a Společenství evropských železnic CER v Bruselu.

Zdroj: www.eulog.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů