Pondělí, 22. července 2024

Klimkovice usilují o nízkoemisní zónu na svém území

Klimkovice usilují o nízkoemisní zónu na svém území

Už jen technické detaily ladí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) u návrhu nařízení vlády, jímž by se na základě novely zákona č. 86/2006 Sb., o ochraně ovzduší, upravila pravidla pro zavedení nízkoemisních zón ve městech. Účinnost nařízení vlády se předpokládá již od 1. 9. 2012.

Nejmladší lázeňské město v zemi - Klimkovice, se na zavedení nízkoemisní zóny začalo chystat mezi prvními sídly v Česku. Dokonce už v předstihu přijalo nařízení obce, které by po přijetí uvedeného nařízení vlády, poskytující k tomu potřebnou právní oporu, umožnilo na území města tuto zónu vyhlásit.

Starosta Klimkovic Ing. Zdeněk Husťák vyjmenovává důvody, proč město usiluje o nízkoemisní zónu na svém území: >>Měření loni v prosinci na hlavní průjezdné komunikaci 2. třídy č. 647 prokázalo, že městem projíždí více než 8 tisíc automobilů denně. Celou třetinu tvoří nákladní vozy. Více než polovina vozidel si přes nás krátí cestu do Ostravy a zpět, aby se vyhnula dálnici D1. Ve městě je několik prudkých kopců a automobily se několikrát rozjíždějí a brzdí. Nejvíce emisí produkují starší automobily. Využijí-li obchvat po dálnici, jejich emise se podstatně sníží. Navíc pojedou déle než kilometr Klimkovickým tunelem, který překročení mezních imisních hodnot řeší spuštěním ventilace.

Jenže daleko horší je to v centrální části města, kam se neblaze promítá vliv dopravy, lokálních topenišť a blízkost Ostravy,>My však chceme, aby lázeňští hosté netrávili svůj čas jen v areálu sanatorií, ale aby navštěvovali celé Klimkovice. Proto jim hodláme vytvořit ty nejlepší podmínky. Lázně jsou pro město dominantním zdrojem příjmů. Jak z hlediska zaměstnanosti, tak pro celou řadu živnostníků, především v oblasti služeb,>Zákon o ovzduší umožňuje pro vjezd do nízkoemisní zóny celou řadu výjimek. Neplatí pro občany s trvalým bydlištěm v Klimkovicích - a pokud použiji volný výklad výjimek, tak obecně i pro všechny, kteří do našeho města jedou za prací, službou, kulturou, společenskou událostí či v rámci služebních povinností apod.,>vzhledem ke komplexnosti právní úpravy stanovení nízkoemisních zón při přípravě stanovení nízkoemisní zóny využilo Studii proveditelnosti nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji zpracovanou Centrem dopravního výzkumuJe třeba si uvědomit, že zavedením zóny přemísťujeme dopravu - a s ní i znečištění do oblasti, kde by měla mít menší dopad na obyvatelstvo. K úspěšné realizaci záměru nízkoemisní zóny je nutná řada kroků, které jsou ve studii popsány. Jde o analýzu dopravy v daném území, analýzu plánovaných komunikací, zajištění objízdných tras, zajištění parkování vně plánované zóny, dopravního spojení se zónou apod.,>Některé výklady zákonných předpisů však říkají, že jako objížďku nelze použít placenou silnici, resp., že objížďka musí být stejné třídy jako původní trasa. Jiný výklad zase uvádí, že objížďka automaticky přebírá vlastnosti objížděné komunikace. Díky tomu je dálnice z Klimkovic do Ostravy nyní zdarma, neboť přes ni vede objížďka kvůli rekonstrukci Svinovských mostů v Ostravě. Vyhlášením objížďky přes dálnici by tak jízda po dálnici okolo Klimkovic mohla být bez poplatku. To by výrazně snížilo průjezd automobilů přes naše město,>Praktická účinnost vyhlášky se projeví až za pár let. Bude to však v době, kdy už podíl emisí z dopravy může být rozhodující. Na to chceme být připraveni. Odpovědní politici se musí dívat poněkud dále, než je jedno volební období.
Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů