Čtvrtek, 25. července 2024

Rozhodnutí NSS zkomplikovalo další rozvoj Jihomoravského kraje

Čtrnáct obcí a dalších třináct fyzických osob se na konci června dočkalo přelomového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Rozhodnutí NSS zkomplikovalo další rozvoj Jihomoravského kraje

Ten na jejich popud zrušil některé části Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, které se připravovaly dlouhá léta a byly schváleny zastupitelstvem 22. září 2011.

Ještě nikdy v historii neučinil Nejvyšší správní soud (NSS) tak zásadní rozhodnutí, které má dopad na statisíce obyvatel a projekty za miliardy korun. Zásady územního rozvoje jsou totiž pořizovány krajskými úřady a přijímány zastupitelstvy krajů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Zásady územního rozvoje kraje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

VADILY ZEJMÉNA NEJASNÉ DOPADY STAVEB NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak uvedla předsedkyně senátu a předsedkyně finančně-správního kolegia NSS JUDr. Marie Žišková, která tento precedenční verdikt vynesla, soud si je vědom toho, o jak zásadním dokumentu se jednalo a jaké dopady má jeho odmítnutí. Nicméně podle soudkyně chyby v dokumentu byly natolik zásadní, že NSS musel rozhodnout tak, jak nakonec rozhodl. Soudu vadily zejména nejasné dopady chystaných staveb na životní prostředí a zdraví obyvatel.

>>Zhotovitel sice vytipoval problémové oblasti, ale hlouběji vlivy neprozkoumal,>Tvrzení, že propojení nejdůležitější dálnice v zemi s rychlostní silnicí nadmístního významu a čtyřproudou silnicí první třídy je lokální problém, vyznívá velmi nepřesvědčivě a soud je nemůže přijmout,>Nové Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje nás ze tří strany obklopily dálnicemi. Přitom už teď nás dálnice D1 nadlimitně zatěžuje znečištěním. Nyní je příležitost zásady projednávat nově a odpovědněji,>Denně nám projede pod okny 25 tisíc aut, budeme dál za tuto rychlostní komunikaci bojovat,>Není-li schválena platná nadřazená dokumentace, nemůžeme vydat ani nový územní plán Brna. Ale stále ho aktualizujeme, aby byl schopný reagovat na rozvoj města. Nicméně je jasné, že se i vydání územního plánu města opozdí,>Nyní vlastně nevíme, na jak dlouho to zdrží výstavbu u nás. Dotýká se to plánování zastavěných proluk a rozšíření průmyslových zón,>Například nemůžeme rozvíjet naši průmyslovou zónu, pokud se v její blízkosti nepodaří postavit novou dálnici na Vídeň. Jinak by byl přístup do ní velmi problémový,>V těch bodech, kde Nejvyšší správní soud našel problémy, budeme hledat alternativní řešení. Zároveň však zpracováváme revizi celých zásad,

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů