Neděle, 14. července 2024

Environmentální pojištění a mýty s ním spojené

Environmentální pojištění jako nový typ pojistného produktu se v mnohém liší od tradičních pojistných produktů.

Environmentální pojištění a mýty s ním spojené

Tento článek se pokusí rozptýlit několik mýtů, které se v této oblasti objevují.

V poslední době se téma environmentálních škod stává velice zajímavým a aktuálním námětem pro řadu periodik a odborných článků. V článcích se vyskytují zejména informace o potenciálních hrozbách, rostoucích nákladech na preventivní opatření a i na nápravy škod na životním prostředí, současně též veškerých důsledku vyplývajících z Evropské směrnice 2004/35/WE. V Souvislosti s nepřeberným množstvím informací se Vám pokusíme objasnit několik mýtů, které se v souvislosti s novým typem pojištění mohou objevit. Většína polopravd vychází z faktu, že se environmentální pojištění zaměňuje s klasickým odpovědnostním či majetkovým pojištěním.
Mýtus první
"Pojištění environmentálních rizik chrání pouze před následky náhodilých škodní události".
Pojištění odpovědnosti za ekologické škody je širší než tradiční definice událostí náhlých a nahodilých. Nabízí krytí škodních událostí, jejichž příčina (tedy samotné znečištění) vznikala postupně a pomalu, nebo má počátek již v minulost, může zaručit i ochranu bez jakýchkoliv časových omezení ve vztahu k samotnému znečištění. Na trhu existují i pojistné produkty s vymezeným dlouholetým obdobím pro oznámení nároků např. pojistné smlouvy určené pro transakce typu M&A.

Mýtus druhý
"Environmentální pojištění vystupuje pouze jako rozšíření klasických všeobecných pojistných podmínek".
Pokud se podíváme na běžnou pojistnou praxi, tak ano, zejména v případě rozšíření tradičního pojištění obecné odpovědnosti nebo pojištění majetku. Takové řešení ale pokrývá jen část rizik spojených s provozní činností firem. V Evropě již několik let existuje environmentální pojištění (Environmental Impairment Liability, ve zkratce EIL), které kvůli své složitosti vystupuje jako samostatný produkt. Svou strukturou nabízí krytí zaměřené na široké portfolio environmentálních škod, vlastní sanaci a nápravu do původního stavu (životního prostředí a majetku třetích osob, tak i vlastního). Řešení typu EIL jsou dostupná už i v Česku, a to prostřednictvím několika pojišťoven.

Mýtus třetí
"Pojištění odpovědnosti za ekologické škody je vždy navázáno na pojištění obecné odpovědnosti".
Environmentální pojištění má specifickou strukturu, která zaručuje komplexní pojistnou ochranu před všemi následky ekologických škod. To znamená, že pojištění typu EIL spojuje několik tradičních pojistných řešení, zavádí řadu nových pojmů a definic a současně stírá rozdíly mezi škodami způsobenými třetím osobám a škodami/ztrátami vlastními. Proto v rámci environmentálního pojištění najdeme jak krytí škod na majetku a zdraví způsobených třetím osobám, tak plnohodnotné krytí škod na majetku vlastním. Dále i krytí nákladů na realizaci nápravných opatření na cizím i vlastním pozemku, včetně přerušení provozu spojené s nemožností používání vlastních objektů, ale i provozů třetích osob. Největším bonusem environmentálního pojištění je krytí škod způsobených na životním prostředí (na chráněných druzích nebo přírodních stanovištích, vodě, půdě) a nákladů na právní zastoupení.

Pojišťovna CHARTIS EUROPE S.A. nabízí environmentální pojištění EnviroPro, které kryje veškeré náklady spojené s ekologickými škodami, včetně ekologické újmy. Více informací o tomto pojištění naleznete na webových stránkých www.chartisinsurance.com

Mgr. Renata Menšíková
Oddělení úpisu odpovědnosti a environmentálních rizik
CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů