Neděle, 14. července 2024

Anotace Alternativní energie 4/2012

Alternativní energie 4/12 vyšla 27. srpna 2012...

Anotace Alternativní energie 4/2012

Státní energetická koncepce do budoucna nepočítá s dotací OZE
red

Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo práce na aktualizaci dokumentu určujícího tvář české energeticky do roku 2040. Dokument byl počátkem srpna odeslán do mezirezortního připomínového řízení. Přinášíme přehled toho, co dokument obsahuje.

Chystá se rošáda s penězi pro Zelenou úsporám
Vladimír Stupavský

České sdružení pro biomasu důrazně nesouhlasí s rozhodnutím Vlády České republiky o výnosech z prodeje emisních povolenek, jejichž hodnota je okolo 80 miliard korun. Polovina financí jde zpět do státní kasy, další je určena teplárnám a zpracovatelskému průmyslu a POUZE přibližně jedna třetina Státnímu fondu životního prostředí. A kvůli nekoncepčním rozhodnutím ministra životního prostředí Tomáše Chalupy nemají domácnosti ani tyto peníze zcela jisté.

Obnovitelné zdroje energie v domácnostech - statistika roku 2011
Aleš Bufka

Rozhodujícím obnovitelným zdrojem energie využívaným v domácnostech je stále palivové dřevo. Záměna uhlí za dřevo, případně za dřevěné brikety a pelety, bude hlavním faktorem změny vytápění našich domácností v nejbližších letech. Na druhém místě bude zvýšené využívání krbů a krbových kamen jako doplňkového zdroje vytápění ke stávajícímu kotli na zemní plyn, nebo elektřinu. Teprve s odstupem, i přes rostoucí počet prodejů, budou ostatní technologie (především tepelná čerpadla).

Fotovoltaika - přes problémy je budoucnost (snad) optimistická
Volker Buddensiek, Sun & Wind Energy 8/2012

Veletrhy vždy sloužily jako barometry nálady, a na letošním mnichovském Intersolaru ručička jasně ukazovala na "zataženo". Ti, kdo ale očekávali naprostou rezignaci vzhledem k současné vlně krachů a slučování firem, byli na omylu. Nápadů na to, jak by solární průmysl mohl překonat současnou krizi, se na veletrhu objevil přímo nadbytek.

Legislativa k recyklaci fotovoltaických panelů
Bronislav Bechník

Zákon o podporovaných zdrojích zavedl do českého zákona o odpadech speciální režim pro fotovoltaické panely, odlišný od režimu pro ostatní elektronická zařízení. Zatímco evropská legislativa v případě historického elektroodpadu preferuje zodpovědnost výrobců a dobrovolné systémy, česká legislativa tuto možnost v případě fotovoltaických panelů zcela ignoruje a nařizuje zodpovědnost za likvidaci vlastníkům panelů.

Svět řeší problémy se ztrátou zemního plynu při těžbě ropy
Pavel Šmelhaus

Ač můžeme ropu a zemní plyn považovat za dvě rozdílná energetická média, v mnoha ložiscích se vyskytují společně. Zejména na starších ropných polích nebyl plyn vůbec využíván. A tak není divu, že je každý rok téměř 150 miliard m3 zemního plynu,získaného jako vedlejší produkt při těžbě ropy, spáleno zcela zbytečně. V současnosti již existují řešení, jak tomu zabránit, ale pro většinu lokalit jsou tyto technologie stále ještě příliš nákladné.

Představujeme oceněné výrobky a firmy z letošního Intersolaru
red

Na největším každoročním evropském veletrhu solárních technologií Intersolar Europe 2012, který v polovině června proběhl v německém Mnichově, se letos opět udílely ceny firmám, produktům a službám v oblasti fotovoltaiky, solární termiky a technologií pro výrobu fotovoltaických článků. Představujeme oceněné exponáty.

Diagnostika fotovoltaických modulů
L. Černá, P. Hrzina, V. Benda

V období let 2009 - 2010 bylo v České republice díky velmi výhodným výkupním cenám vystavěno velké množství fotovoltaických elektráren. Absence potřebné legislativy umožnila vznik řady nekvalitních systémů, které mnohdy nesplňují ani základní požadavky na dlouhodobou funkčnost. Kromě toho teprve po připojení elektrárny k síti začali někteří provozovatelé akceptovat nutnost údržby elektrárny, jejíž nedílnou součástí je také diagnostika fotovoltaických modulů.

Nedostatky českých fotovoltaických elektráren
David Sochr

Během solárního boomu let 2009 a 2010 se v České republice postavilo celkem 1887 MWp fotovoltaických elektráren (FVE) v převážně zemních instalacích. Drtivá většina těchto zdrojů byla realizována v časovém shonu a s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, provádějících firem, či jednotlivých komponent FVE. Zmíněná fakta měla neblahý vliv na kvalitu provedení FVE nejen ve fázi realizace, ale i ve fázi projektování.

Jak je to s ochranným pásmem pro fotovoltaické elektrárny na střechách rodinných domků?
Helena Doležalová

Představte si situaci, jakých asi bude přibývat. Váš soused se rozhodne umístit na střechu svého domu fotovoltaické panely. Vy mu to přejete a se zvědavostí po jeho instalaci pokukujete. Pak přijde den, kdy chcete něco na své zahradě postavit, třeba garáž. A zjistíte, že to nejde. Část vaší zahrady se totiž ocitla v ochranném pásmu výrobny elektřiny. Něco podobného se stalo jednomu z našich čtenářů.

Ekonomika solárních systémů pro přitápění
Dalibor Skácel

Malé solární soustavy kombinující ohřev teplé vody (TV) a přitápění zejména v rodinných domech byly velmi oblíbené v minulých letech zejména díky dotačním titulům, které kombinované systémy zvýhodňovaly oproti čistému ohřevu TV. Mají tyto systémy skutečnou pozitivní ekonomiku? A má smysl využívat fototermální solární systémy v našich klimatických podmínkách také pro přitápění zejména u nízkoenergetických až pasivních domů?

Inovativní přístup k energetickému využívání biomasy v reálném provozu žlutické výtopny
O. Jankovský, P. Voláková, M. Míka, V. Verner

S neustále se zvyšující spotřebou elektrické energie a se stále se zmenšujícími zásobami neobnovitelných zdrojů energie, jako jsou ropa, uhlí, zemní plyn a paliva na jaderná štěpení, je třeba neustále hledat nové obnovitelné zdroje energie. Zbytková biomasa takovýmto zdrojem energie bezesporu je. Článek pojednává o možnosti jejího využití v praxi v centrální výtopně ve Žluticích.

Čirok cukrový - nové řešení pro bioplynové stanice
Jan Hodoval, Josef Pulkrábek, Jaroslav Urban, Lucie Bečková

Čirok podle mnoha svých vlastností je možno považovat za starou kulturní rostlinu.
Pravděpodobně pochází z tropické Afriky. První zpráva o čiroku cukrovém ve střední Evropě se objevila asi v roce 1868, ale teprve o 70 let později byla v Maďarsku zavedena zušlechtěná, šťavnatá a bohatě cukernatá odrůda (Martin, 1940). V současné době jeho pěstování neustále roste a je pátou nejrozšířenější rostlinou na světě. Celkově zaujímá plochu kolem 1,5 milionu hektarů, v Evropě 220 tisíc hektarů.

Využití země jako alternativního zdroje energie
Milan Trs

Je více než pravděpodobné, že energeticky efektivní domy se stanou v budoucnu standardem, ať už v podobě novostaveb, tak v podobě revitalizovaných stávajících objektů. Jedním ze způsobů vytvoření energeticky efektivního domu je volba úsporného zdroje energie v podobě tepelného čerpadla.

Sorpční chladicí jednotky pro využití solárního tepla
Radek Begeni

Do současnosti je instalováno v ČR a SR již 22 absorpčních jednotek BROAD s celkovým výkonem přesahující 25 000 kW. Mezi největší aplikace patří přím vytápěné jednotky s výkonem 6 767 kW využívající plyn pro výrobu chladu. Zajímavou aplikací je pak instalace absorpční jednotky pro hypermarket TESCO v Jaroměři, kde využívá jednotka teplo ze solárních kolektorů a kogeneračních jednotek pro výrobu chladu pro klimatizaci objektu.

Model malé vodní elektrárny
Martin Diblík, Leoš Beran

V rámci projektu Slunce v ZOO Liberec vznikl také model malé vodní elektrárny (MVE). Ta je umístěna v blízkosti Jizerského potoka ve spodní části areálu. Celé zařízení se skládá z vantroku, vodního kola a synchronního generátoru.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů