Sobota, 2. března 2024

Problematika černých skládek v lesích

Problematika černých skládek v lesích

Jiná je však otázka nedovoleného ukládání odpadů v lesích a na lesních pozemcích cizími organizacemi a občany, kdy takto vznikají nepovolené, tzv. černé skládky cizího odpadu v lesích. Dosud, bohužel, běžný zlozvyk občanů i některých firem vyvážet svůj odpad do cizího lesa způsobuje podniku na většině lesních správ a závodů obrovské problémy.

Nebezpečnost černé skládky pro životní prostředí je odvislá především od charakteru odpadu, který je na skládce uložen, ale i od vzdálenosti vodních toků či hladiny podzemní vody. Mezi základní negativní dopady černých skládek na životní prostředí patří ohrožení a utlačení rostlin a živočichů, snížení biodiverzity, kontaminace půd a vodních zdrojů, potlačení obnovení vegetačního krytu, ale i snížení estetické hodnoty krajiny. Na černých skládkách, vzniklých na pozemcích ve správě LČR, můžeme běžně vidět inertní stavební materiál, textilie, starý nábytek, ale i zbytky starých barev, autobaterie, azbestovou krytinu, plasty a další odpad, který je klasifikovaný jako nebezpečný.

Všeobecně lze říci, že se černé skládky objevují nejčastěji podél silnic, cest, železničních tratí a všude tam, kam je možno pohodlně přijet vozem a nepozorovaně odjet. Není však výjimkou, že na odpad narazíme uprostřed lesa jako např. v případě LS Vítkov, kdy uprostřed lesa při terénní pochůzce nalezli zaměstnanci LČR vyhozenou kompletní sedací soupravu. V tomto případě muselo být vynaloženo velké úsilí na dopravení tohoto odpadu do lesa, přitom by bylo jistě jednoduší a pohodlnější jej odevzdat do sběrného dvora.

Za rok 2008 bylo černými skládkami znečištěno celkem 68 100 m2 lesních pozemků.

Likvidaci těchto skládek nelze zobecnit, každý případ je nutné řešit samostatně dle možností a místních podmínek. Platný právní stav je pro LČR, jakožto pro správce rozsáhlých pozemků, které nelze oplocovat nebo na ně jiným způsobem zamezovat vstup, v tomto případě nevyhovující. U 99 % případů zjištěných nepovolených skládek se nepodaří zjistit původce odpadů, a proto nelze požadovat jejich odstranění na náklady původce. Vše pak závisí na jednání s orgánem státní správy, který se ve většině případů odkazuje na ustanovení odst. 2 a 3 § 58 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, a požaduje odstranění odpadu na náklady vlastníka. Za rok 2008 LČR vynaložily na likvidaci černých skládek celkem 1,955 mil. Kč. V této částce nejsou zahrnuty náklady na čas a práci vlastních zaměstnanců spojené s prevencí a vyhledáváním černých skládek a případnou likvidací vznikajících skládek.

Zaměření a nahlášení černých skládek v lesích lze nyní velmi jednoduše zvládat pomocí freewarové aplikace Trash Out pro smart phony (více informací na www.zmapujto.cz)

ZDROJ: www.eps.cz, http://lesprace.silvarium.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů