Čtvrtek, 25. července 2024

Tisíciletá ničivá voda v Bohumíně 15 let poté

Tisíciletá ničivá voda v Bohumíně 15 let poté

Jedním z měst, jež v roce 1997 neblaze poznamenala povodeň, byl i severomoravský Bohumín. Voda zatopila veřejné i soukromé budovy, mosty, silnice, chodníky, železnici.

V červenci 1997 zaplavila voda 80 % města. Ulice ovládly lodě a obojživelná vojenská vozidla. Zkolabovaly dodávky proudu i telefonní spojení. >>Byl vyhlášen stupeň pohotovosti a o vodě nás informoval okresní úřad, tehdy ještě nebyl na internetu stav průtoku,<< vzpomíná starosta Petr Vícha. Jediným spojovacím prostředkem byly vysílačky městských policistů. Bohumín zůstal pod vodou pět dnů. Zkáza činila přes jednu miliardu korun.

SOLIDARITA I NEPOUČITELNOST

>>Úžasná byla prvotní vzájemná pomoc občanů. Skvělí byli hasiči i mnozí jiní dobrovolníci. Nikdy na solidaritu napříč republikou nezapomenu,<< pokračuje starosta. Jen do konce roku 1997 dostal Bohumín asi 10 mil. korun. >>Když voda opadla, bojovali jsme o finanční pomoc státu a o odstranění největších škod. Získali jsme dotace na přestavbu nebytových prostor na byty.<< Škody město likvidovalo ještě v roce 2000.

>>Od povodní se zlepšila technika i spojení. Na ochranu a možnost evakuace jsou hasiči i my lépe připraveni. Na radnici máme náhradní zdroj pro nabíjení mobilů a vysílaček. V některých městských částech jsou protipovodňové hráze. To jsme si ostatně prověřili v roce 2010, kdy povodeň opět udeřila. Udrželi jsme zásobení elektřinou a přístup lidí k informacím na internetu.<< Po povodni vlastníci pozemků po letech sporů prodali pozemky pod hráze ve Vrbici a hráz by se měla letos začít stavět. >>Avšak lidé rychle zapomínají a staví i v místech, kde jsou ohroženi,<< uzavírá starosta.

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů