Neděle, 14. července 2024

Střecha ve střeše

Pokud to myslíte s ekologií aspoň trochu vážně, pak tu pro vás máme konstrukční tip na instalaci fotovoltaiky na střechu budovy.

Střecha ve střeše

Výsledkem je v našich podmínkách naprosto netradiční řešení střechy ve střeše. A protože instalace dopadla dobře, přiblížíme vám tuto realizaci podrobněji i z ekonomického hlediska. Fotovoltaika je ale jen částí systému ekologického řešení domu, který bude ještě doplněn o další systémy využívající obnovitelné zdroje.

Centrum hyperbarické oxygenoterapie je nestátní zdravotnické zařízení v Ústí nad Labem, jehož střecha získala v květnu tohoto roku netradiční kabát. Původní střešní krytina tvořená tvarovaným plechem byla demontována a nahrazena fotovoltaickými moduly s instalovaným výkonem 20,16 kWp. Důvodem k odstranění byla velmi lehká konstrukce z vlnitého plechu, která instalaci modulů tradiční kotvicí technikou vyloučila. Proto se investor rozhodl pro realizaci tzv. střechy ve střeše. Konstrukční systémy s fotovoltaickými moduly realizační firma upevnila přímo na střešní latě a získala tím celistvý a originální vzhled.

Budova anesteziologického pracoviště je v podstatě novostavbou, původní vlnitý plech značky Satjam celý objekt zastřešoval dva roky. Přesto se investor rozhodl pro jeho odstranění a upřednostnění fotovoltaické instalace. "Naše pracoviště má vysokou spotřebu elektrické energie, kterou nelze snižovat. Poloha objektu i optimální sklon střechy nás proto inspirovaly k optimalizaci těchto fixních energetických nákladů právě prostřednictvím fotovoltaické instalace," přibližuje první kroky projektu MUDr. Peter Kriška, jednatel firmy Almedea. Celá stavba byla navržena s ohledem na co nejefektivnější využívání energie, ideálně z obnovitelných zdrojů. Dle slov investora je do budoucna v plánu objekt vytápět a klimatizovat využitím odpadního tepla z kompresorů či prostřednictvím rekuperační jednotky.

Lehká střešní konstrukce předurčila atypickou instalaci

Realizaci fotovoltaické instalace, která je s využitím zeleného bonusu připojena do distribuční sítě, zajistila firma SolarBest. "Přestože se speciálními instalacemi zabýváme poměrně často, tento systém instalace tzv. střechy ve střeše je pro české prostředí unikátní," vysvětluje jednatel firmy SolarBest Petr Gabriel. Po demontáži lehké plechové konstrukce, která neumožňovala instalaci modulů tradiční kotvicí technikou, byly přímo na střešní latě spolu s nosnými profily upevněny speciální plechové šablony montážního systému Schüco Indach (do střechy). Vzniklá vana z aluminiového plechu byla na hranách vytvarována a zaizolována tak, aby veškerou srážkovou vodu odváděla do okapů. Přes plechovou vanu se do svislých nosných profilů upevnily fotovoltaické moduly Schüco. Okraje střechy, oblasti hřebene i okapu jsou zakončeny plechovým límcem a ve spolupráci s klempíři napojeny na stávající oplechování a ponechanou střešní krytinu. Z celkové plochy 170 m2 zabírají fotovoltai cké moduly rozlohu cca 150 m2.

Fotovoltaická elektrárna 20,16 kWp

Klíčový prvek systému představují fotovoltaické moduly Schüco MPE ze série PS 09 o výkonu 240 Wp spolu s měniči SMA SB 3x 6000TL. Jedná se o polykrystalické solární články s vysokou účinností, umocněnou třemi sběrnicemi. Mají desetiletou záruku a výrobce garantuje po 12 letech dosažení minimálně 90 % a po 25 letech minimálně 80 % jmenovitého výkonu.

Instalace tohoto typu je ideální především pro novostavby, kde odpadá koupě a montáž tradiční střešní krytiny. "Je-li s fotovoltaikou počítáno dopředu, ušetří se nejen na pořízení a montáži nové krytiny, ale zároveň se zjednoduší instalace," podotýká Petr Gabriel. Potenciál samozřejmě nabízejí i rekonstrukce starých střešních krytin, které již objektům dosloužily. I zde dochází k úsporám z koupě a montáže nové střešní krytiny, uvažuje-li investor o fotovoltaické střešní instalaci. Projekt přináší i designový benefit, moduly lze efektně zapustit a docílit tím téměř neviditelného překrytí střechy. Z dálky a na první pohled fotovoltaická střecha působí lesklým, jakoby skleněným dojmem.

Záměrem bylo snížení výdajů

Z pohledu ekonomického vyhodnocení realizace jsou základní ukazatele následující. V rámci využití "zeleného bonusu" se návratnost investice předpokládá do sedmi let. I po dvou desítkách let provozu je garantován výkon panelů ještě minimálně dobrých 80 %. Primárním cílem investice není samotný ukazatel výnosů, spíše je záměrem co možná nejvíce snížit náklady na spotřebovanou elektrickou energii, ročně o zhruba dvě stě tisíc korun. Investor zdůrazňuje, že výhled na příštích dvacet let bohužel z hlediska očekávaných růstů cen pravděpodobně nebude příliš optimistický. Zpětným pohledem je rovněž třeba upozornit na všestranně komplikované vyřizování registrace, potřebných povolení i související dokumentace. Nicméně vynaložené úsilí se jistě vyplatilo a efektivita realizace se bude prokazovat řadu let.

Zdroj:Technik
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů