Pondělí, 22. července 2024

Hodnocení rizik ekologické újmy

Hodnocení rizik ekologické újmy

Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konkrétní případy hodnocení rizik ekologické újmy v dotazech a odpovědích.

Je nutné zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy v případě, že fyzicky jsou v areálu budovy a zařízení, ve kterých byly vykonávány provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona č. 167/2008 Sb., avšak veškeré činnosti jsou dočasně odstaveny z provozu, neboť je pro celý areál připravována komplexní modernizace a rekonstrukce?

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 167/2008 Sb. je povinen zabezpečit finanční zajištění provozovatel činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona (a za tím účelem zpracovat hodnocení rizik), pokud tuto činnost "vykonává". Rozsah finančního zajištění musí po celou dobu výkonu provozní činnosti provozovatele odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti vytvářeného rizika ekologické újmy.

Z výše uvedeného ustanovení lze dovodit, že pokud provozovatel reálně provozní činnost/i neprovozuje, hodnocení rizika zpracovat nemusí. Toto musí provést až před znovuzahájením provozních činností nebo před započetím provozování takové provozní činnosti, která dříve provozována nebyla. V tomto momentu již také provozovatel musí znát všechny potřebné údaje pro hodnocení rizik (např. množství skladovaných chemických látek).

Jakým způsobem provádět hodnocení rizik ekologické újmy v případě provozní činnosti č. 6 (odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu)?

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 167/2008 Sb. je provozovatel povinen provést hodnocení rizik jednotlivých provozních činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 295/2011 Sb. se hodnocení rizik provádí zvlášť pro každé místo provozní činnosti. V případě provozní činnosti č. 6 se hodnocení rizik bude odvíjet od příslušného povolení k nakládání s podzemními vodami, které vydává vodoprávní úřad podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pakliže se tedy bude dané povolení vztahovat na více odběrných míst, bude se hodnocení rizik (základní i podrobné) provádět pro všechna tato místa dohromady.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů