Neděle, 14. července 2024

Bureau Veritas podpořila projekt Vzdělávejte se pro stabilitu

Certifikační společnost Bureau Veritas Czech Republic se aktivně zapojila do jeho programu a bude od tohoto měsíce nabízet pomoc českým firmám, které se i touto cestou snaží o udržení pracovních míst.

Bureau Veritas podpořila projekt Vzdělávejte se pro stabilitu

Oznámilo to vedení společnosti.
Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu má přispět k udržení zaměstnanosti v podnicích a k posílení odborné znalosti zaměstnanců. Byl zahájen 17. září letošního roku a potrvá do konce srpna 2015. Na jeho realizaci je v první fázi určeno 400 milionů Kč z evropských fondů. Po vyhodnocení výsledků se předpokládá uvolnění dalších až 400 milionů.
Cílem je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v České republice nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu. Zaměstnavatelům bude umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim nejsou schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj. Tím dojde kromě udržení pracovních míst k naplnění druhého, neméně podstatného cíle projektu - zvýšení kvalifikace zapojených zaměstnanců.
Firmy mohou podávat žádosti od poloviny září. Pokud budou žádosti podány správně, nemělo by podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka řízení trvat déle než měsíc.
Bureau Veritas poskytne v této souvislosti odbornou pomoc nejen při návrhu vzdělávacích akcí, ale i při přípravě žádosti o zapojení do projektu. Firma se tak nemusí zabývat příslušnou legislativou a všechny potřebné podklady budou dodány na "klíč". Divize Bureau Veritas Training zajišťuje i příslušné semináře a vzdělávací akce.
Podpora je určena všem organizacím bez ohledu na jejich velikost či odvětví. Je vhodná jak pro komerční sektor, tak pro vládní instituce a zařízení.
Společnost Bureau Veritas Czech Republic je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Na území České republiky je zastoupena již přes 100 let a zaměstnává více než 100 profesionálů.
Bureau Veritas, která je schválena více než 35 národními akreditačními úřady k poskytování certifikačních služeb, celosvětově působí ve 140 zemích, kde má síť 940 kanceláří a 340 laboratoří. Přes 52 tisíc jejích zaměstnanců poskytuje služby více než 400 tisícům klientů.
O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání.
Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími bez ohledu na jejich rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.
Kontakt:
Miroslava Jůnová
Marketing Manager
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Telefon: +420 210 088 224
Anna Kotranová
Training Manager
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Telefon: +420 210 088 268

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů