Neděle, 21. července 2024

Politici v části Itálie odmítli spalovny, rozhodli se jít šetrnou cestou

Politici v části Itálie odmítli spalovny, rozhodli se jít šetrnou cestou

rádi bychom vás informovali o aktuálním rozhodnutí politiků z italské
oblasti Emilia-Romagna, které odborníci ve sdružení Arkika považují za
velmi ekologicky i ekonomicky zodpovědné. V části Itálie totiž
zakázali stavbu nových spaloven odpadu a zavírat se postupně budou i
stávající, tou nejstarší počínaje. Místní vláda bude naopak rozjíždět
nové kontrakty na komplexní balíky služeb v oblasti odpadů - faktickým
svozem počínaje, informačními kampaněmi konče. Krok tamních volených
zástupců bude mít přínos pro více než čtyři miliony lidí. Ekologická
organizace považuje přístup Italů za vhodnou inspiraci i pro naše
politiky. Spalovnám vystavili pětiletý zákaz i v části Ruské federace
- kvůli nákladnosti projektů, hrozícímu růstu poplatků za svoz odpadu
i exhalacím.

"Dnes není možné ještě říci, jak dlouho bude trvat dosažení tohoto
ambiciózního cíle, tedy zbavit se spaloven. Kontrola plnění cílů
odpadového hospodářství bude probíhat každých 6 let.Další významné
úpravy plánu, jak budeme nakládat s odpady, pak proběhnou v roce 2018,
kdy budeme mít čerstvá data z celé provincie," říká radní pro oblast
životního prostředí Emilia-Romagna Sabrina Freda. Ona sama aktivně
prosazuje odklon od spalování v systému, kterým Italové zacházejí s
odpady.

Další podrobnosti najdete v původním článku na
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/25/inceneritori-chiusi-entro-2018-regione-impone-laccordo-con-hera-e-iren/363435/

Na změně systému v Itálii stále pracují, nicméně již v létě letošního
roku vydaly tamní úřady první závazné dokumenty s jasnými cíli: zákaz
spalování a skládkování odpadu, přechod na uzavřený systém třídění,
prevence a znovu využívání odpadu. Přestože cíl není jednoduchý - v
provincii mezi roky 2001 a 2010 vzrostla produkce odpadu o 22% - má
podporu jak politiků, tak veřejnosti.

Informace o provincii Emilia-Romagna jsou na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna

Jako vhodnou cestu v Itálii určili komplexní kontrakty v oblasti
nakládání s odpady. Společnosti budou pro region zajišťovat
management, svoz, opětovné využití, předcházení vzniku odpadu i
podpůrné informační kampaně. Cílem je maximální využití cenných
surovin, dokonalé vytřídění jednotlivých složek odpadu a další
zpracování. V regionu firmy zřídí centra svozu odpadu a v nich budou
dále zpracovávat odpad, který by jinak skončil na skládkách či ve
spalovnách.

Následovat samozřejmě budou další diskuse, například o spalovně v
oblasti Parma. Firma Iren měla zmiňovanou spalovnu spustit jako
dočasný způsob likvidace odpadu pro budoucích 20 let. V současné
chvíli je pravděpodobné, že ani v Parmě spalovna spuštěna nebude a i
tady se vydají cestou předcházení vzniku odpadu a recyklace.

Provincie Emilia-Romagna se tak stane jednou z prvních evropských
oblastí, která se vydává cestou, která je ekonomicky výhodná a zároveň
citlivá k životnímu prostředí. Navíc je patrné, že podobná myšlenka má
v Itálii širší podporu. Příkladem je systém COVAR, který je zaveden v
části italské provincie Turín, a jeho popis najdete na webu Arniky:
http://arnika.org/priklady-odpadoveho-hospodarstvi-ze-zahranici

U nás by se měl dobrými příklady ze zahraničí inspirovat ministr
průmyslu a obchodu Martin Kuba. Ten totiž navrhuje masivní podporu
nesmyslných spaloven z veřejných financí. Nehledí přitom na nevyužitý
potenciál, který ekonomice nabízí recyklace surovin. Upozorňuje na to
kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika. Spalovny totiž ničí tisíce
tun kvalitních druhotných surovin za miliardy korun. Jejich recyklací
se uspoří mnohem více energie, než dodá jejich spálení. Zároveň není
nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy. Stejně tak spalovny ničí
bioodpad, který lze přetvořit v tuny kvalitního kompostu pro využití
na zahrádkách i v zemědělství.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů