Neděle, 14. července 2024

Statistické údaje týkající se registrace podle REACH

Statistické údaje týkající se registrace podle REACH

ECHA zveřejnila podrobné statistické údaje o původu, typech registračních dokumentací a registrovaných látkách. Veřejnosti to umožní lépe porozumět činnostem souvisejícím s registrací. Údaje budou aktualizovány každý měsíc (zveřejněno ECHA 3. 10. 2012).

Statistické údaje jsou zveřejněny na internetových stránkách ECHA. Poukazují na řadu nedostatků u registrací obdržených od června 2008 do 31. srpna 2012. Celkový souhrn zahrnuje rovněž látky oznámené ve smyslu předcházející evropské legislativy (NONS), a které jsou považované za registrované podle nařízení REACH.

ECHA nové informace zveřejnila v souvislosti s dotazy na vývoj procesu registrace a doufá, že v této oblasti dojde ke zlepšení transparentnosti.

Statistické údaje zahrnují:

 • souhrnný počet registrací a registrovaných látek (zavedených, nezavedených);
 • počet látek oznámených kompetentním autoritám členských států podle směrnice 67/548/EC a jejich současný stav v REACH;
 • počet registrací podle:
   1. typu registrace (úplná registrace nebo registrace meziproduktu);
   2. předložení společného nebo individuálního;
   3. velikosti společnosti;
   4. úloha společnosti v dodavatelském řetězci;
   5. zemí EU a zemí evropského hospodářského prostoru (EEA).
 • nejčastěji registrované látky;
 • registrované látky podle množství.

Další informace:

Statistické údaje týkající se registrace

Registrované látky

Stránky týkající se registrace v roce 2013

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů