Neděle, 14. července 2024

Financování projektů OPŽP ve IV. čtvrtletí 2012

Financování projektů OPŽP ve IV. čtvrtletí 2012

SFŽP ČR jako Zprostředkující subjekt OPŽP apeluje na příjemce podpory, aby podle podmínek vydaných rozhodnutí a uzavřených smluv předkládali žádosti o platby OPŽP průběžně až do výše schválených Finančně platebních kalendářů na IV. čtvrtletí 2012.

Konečný termín pro vytvoření Žádosti o platbu v IS Bene-fill v tomto roce je 5. 12. 2012 do 10.00 hodin, konečný termín pro předání Žádosti o platbu na SFŽP ČR v písemné podobě je 5. 12. 2012, tj. Žádost (včetně všech náležitostí definovaných Závaznými pokyny pro příjemce, kap. 8.3. - viz web: opzp.cz) musí mít datum přijetí 5. 12. 2012 , akceptováno je i dodání Žádosti přes datové schránky. Z důvodu dodržení lhůt pro řádné kontroly žádostí a přenosy dat v systému EDS / SMVS do banky nebude možné od 5. 12. 2012, 10.00 hodin vygenerovat Žádost o platbu v IS Bene-fill. Případně nevyčerpané finanční prostředky roku 2012 budou převedeny do roku 2013, a to až po schválení Finančně platebního kalendáře projektu v průběhu I. čtvrtletí roku 2013.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů