Pondělí, 22. července 2024

Besedy ekologických večerů 2012 na Sluňákově

Besedy ekologických večerů 2012 na Sluňákově

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Pořádá

EKOLOGICKÉ VEČERY v Divadle hudby

Podpora: Ministerstvo životního prostředí z Revolvingového fondu na podporu udržitelného rozvoje, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Skanska, a.s.,

Odbor životního prostředí a Oddělení odpadového hospodářství OŽP MmOl.

www.slunakov.cz

středa, 14. listopadu 2012 18.00

Divadlo hudby Olomouc

(Pozor, změna termínu oproti tištěnému programu)

LOVNÁ ZVĚŘ A DOMESTIKOVANÁ ZVÍŘATA V DĚJINÁCH ČLOVĚKA

MARTIN HOLUB

Lovná zvěř a následně i domestikovaná zvířata byla po většinu času nedílnou součástí každodenního lidského života. Jejich pozůstatky při archeologických nálezech přináší nejen mnoho zajímavých informací ze života našich předků, ale i o jejich tehdejším životním prostředí.

Mgr. Martin Holub se narodil roku 1977 ve Skalici na Slovensku. Studoval na katedře geologie PřF MU v Brně, kde se jeho hlavním oborem stala paleontologie. Zde se zaměřil na roli lovné zvěře v nejstarších lidských dějinách - zejména na aspekty související s jejím lovem. Toto multidisciplinární téma se stalo i hlavním tématem pro jeho následující doktorské studium na Ústavu antropologie PřF MU v Brně, kde působí dodnes. Věnuje se rovněž experimentální archeologii, kterou přednáší nejen na PřF MU, ale i na Katedře historie FF UP, kde vyučuje rovněž zvířecí osteozoologii. Jako paleontolog specializující se na kvartérní faunu působí také od roku 2006 v nestátní neziskové organizaci Labrys o.p.s, Praha, která sporupracuje s řadou archeologických institucí v ČR a to včetně AC Olomouc. Program je uváděn v rámci večerů o archeologii Moravy, historii Olomouce a jejího okolí, které připravuje Pavlína Kalábková z UP v Olomouci.

!!! POZOR ZMĚNA PLÁNOVANÉHO TERMÍNU !!!

pátek, 30. listopadu 2012 18.00

Divadlo hudby Olomouc

ENVIRONMENTÁLNÍ KONTEXTY

ÚPADKU CIVILIZACÍ

LUBOR KYSUČAN

Devastace životního prostředí a s ní spojené ekonomické a sociální krize přispěly k zániku řady vyspělých civilizací starověku. Přednáška a následná diskuse budou sledovat dějiny starověkých ekologických krizí v sociálně-ekonomických souvislostech a jejich dopad na stabilitu starověkých civilizací (Egypt, Přední východ, předkolumbovské civilizace Latinské Ameriky, Řecko, Řím) se zvláštním zaměřením na pozdní antiku a zánik Západořímské říše. tranou zájmu nezůstanou ani dobové pokusy o ochranu přírody (náboženská tabu, "zelené" zákonodárství) a environmentální myšlení obsažené v antické filozofii a náboženství. Pozornost bude věnována také výkladu dobových písemných a archeologických pramenů i aktuálních poznatků environmentální historie.

Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph. D. vyučuje na Katedře klasické filologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého a externě také na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií v Brně. Je autorem odborných monografií i populárně-vědných knih, učebnic, výukových filmů a překladů. Z akademické půdy občas rád prchne do reality práce v neziskových organizacích a od starověkých dějin do míst, kde se může dotknout dějin přítomnosti a budoucnosti. Účastnil se několika humanitárních a pozorovatelských misí. V roce 2010 vydal mimořádně zajímavou knihu "Oni a my. Dvanáct neodbytných otázek mezi antikou a postmodernou".


úterý, 4. prosince 2012 20.00

Divadlo hudby Olomouc

SLUŇÁKOVSKÉ DVACETINY

a zakončení roku 2012

ALEŠ DOLNÝ a VLADIMÍR VÁCLAVEK

20:00 Sluňákov a Projekt Dům přírody Litovelského Pomoraví

20:15 Přednáška Aleše Dolného

21:00 Koncert Vladimíra Václavka s autorským čtením z jeho knihy Neviditelný svět

Po koncertě pro přeživší: Vladimír Václavek o šamanismu.

Komponovaný pořad o vztahu člověka a přírody.

S účastí zoologa Aleše Dolného a koncertem Vladimíra Václavka.

Vladimír Václavek se narodil v roce 1959 v Rýmařově. Patří k nejvýznamnějším postavám tzv. "brněnské alternativní scény". Jeho hudební start je spojen s Ivou Bittovou, Pavlem Fajtem a Josefem Ostřanským, se kterými se setkal v kapele Dunaj. Tehdy hrál na baskytaru, od které přešel ke kytaře. Od poloviny devadesátých let prochází kapelami E a Domácí lékař a také debutuje svým sólovým albem Jsem hlína, jsem strom, jsem stroj. V této době také zakládá moravsko-japonsko-francouzské seskupení Rale, se kterým natočil tři úspěšná alba, na nichž je slyšet šelest šesti jazyků a inspirace kulturami několika kontinentů. V roce 1997 vydává společně s Ivou Bittovou nezapomenutelné dvojalbum Bílé inferno. Společně s hostujícími muzikanty z tohoto alba zakládá téměř jazzové seskupení Čikori. V současnosti si můžete poslechnout Vladimíra mimo svého sólového programu ve dvou živých formacích V.R.R.M. a v česko-německém Klar.

RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. se narodil v roce 1966. Zoolog žijící na Ostravsku. V roce 1990 absolvoval obor systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, kde o devět let později také obhájil svou dizertační práci. Profesně působí jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě OU v Ostravě, kde přednáší obecnou ekologii a ochranu přírody. Jeho výzkum je orientován na bioindikaci antropogenních vlivů pomocí hmyzu (vážky, brouci) a význam postindustriálních biotopů. Jako hlavní autor připravil s fotografem vážek Danem Bártou obsáhlou monografii Vážky České republiky (2008). www.vaclavek.eu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů