Pondělí, 22. července 2024

Vláda schválila zásady lesnické politiky, části lesníků se nelíbí

Vláda schválila zásady lesnické politiky, části lesníků se nelíbí

Vláda dnes podle svých webových stránek schválila Zásady státní lesnické politiky, které mimo jiné počítají se zachováním podílu lesů ponechaných samovolnému vývoji, jako jsou například Národní parky, a předpokládají zvyšování podílu těchto lesů ve vlastnictví státu. Tento záměr se části lesníků nelíbí, vidí v něm další omezování svého hospodaření, vyplývá z diskusí v odborném tisku. Kabinet se již materiálem zabýval koncem října, kdy jej vrátil ministerstvu zemědělství k dopracování.

Mezi dlouhodobé cíle státu v oblasti lesnictví má podle návrhu patřit zachování lesa a lesní půdy pro budoucí generace, zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství, ale také biodiverzity a ekologické stability lesních ekosystémů. Stát chce do budoucna posílit význam lesa a lesního hospodářství pro ekonomický rozvoj venkova a zvýšit význam školství, výzkumu a inovací v lesním hospodářství. Dokument má nahradit podobnou dlouhodobou koncepci z roku 1994 a doplnit Národní lesnický program z roku 2008.

Pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru chce stát mimo jiné snížit množství legislativních omezení vlastníků lesů na úroveň obvyklou ve zbytku Evropy. Lesníci dlouhodobě upozorňují na to, že český lesní zákon patří k nejpřísnějším v Evropě. Oblast dřevozpracujícího průmyslu by se pak měla vrátit do působnosti ministerstva zemědělství, v současnosti spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu.

Tuzemské lesy by se do budoucna měly více blížit své přirozené druhové i věkové skladbě, což znamená například růst podílu listnatých dřevin na úkor smrkových monokultur. V lesích by měl být ponecháván přiměřený podíl tlejícího dřeva, těžebních zbytků a takzvaných zpevňujících dřevin. Materiál počítá také se snížením stavů přemnožené zvěře, která ročně způsobuje v lesích mnohamilionové škody.

Ministerstvo zemědělství v materiálu navrhlo sjednocení tuzemského systému podpor směřovaných do lesního hospodářství, chce zachovat volnou přístupnost lesů. Hodlá také podporovat používání dřeva jako obnovitelné a ekologicky čisté suroviny.

K realizaci vytčených cílů je podle materiálu potřeba řada legislativních změn, například přijetí nového lesního zákona, novelizace zákona o myslivosti či schválení nového zákona o národních parcích.

Ministr zemědělství Petr Bendl ČTK po říjnovém projednávání zákona vládou řekl, že mu kabinet uložil společně s dalšími resorty vytvořit k materiálu dodatek zabývající se budoucností státních lesů. V ČR je asi 60 procent lesů státních, více než 80 procent z toho obhospodařují Lesy České republiky.

Schválení dokumentu vládou kritizoval prezident Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů (AČMD) Zdeněk Valný. "To, že vláda schvaluje takto závažný dokument v době, kdy u prezidenta republiky leží k podpisu zákon o církevních restitucích, považujeme za výraz diletantství či nějakých postranních úmyslů," uvedl. Těmi podle něj může být například částečná privatizaci či pronájem státních lesů. Valný upozornil na to, že plocha státních lesů po vydání církevního majetku výrazně klesne a tím i podíl státu na trhu se dřevem. Dokument je tak podle něj opřen o čísla, která za pár měsíců doznají změn.

Národní lesnický program pro období do roku 2013 přijala vláda v říjnu 2008. Dokument zohledňuje ekonomické, sociální a ekologické aspekty lesnictví a měl formovat státní lesnickou politiku. Program vychází z Lesnické strategie EU a navazujícího Akčního plánu EU pro lesnictví a navazuje na dokument stejného typu schválený vládou v roce 2003.

Podle již dříve zveřejněných údajů by církve měly v případě restitucí získat zpět až 170.000 hektarů lesů. Plocha tuzemských lesů, která se dlouhodobě rozšiřuje, loni činila 2,66 milionu hektarů.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů