Pondělí, 22. července 2024

Radnice ví, kolik se díky elektroodpadu ušetří

Radnice ví, kolik se díky elektroodpadu ušetří
Místní radnice nyní může přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Ví také, o kolik se snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Uvedl to RNDr. Jiří Kopáček z odboru životního prostředí MěÚ Hořice na oficiálním webu města s odvoláním na informace vycházejích ze studií neziskové společnosti ASEKOL.

Ta pro Znojmo zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

"Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu," prozradil RNDr. Jiří Kopáček.

Výsledek studie podle něj jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

"Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 743 televizí, 304 monitorů a 5193 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 284,61 MVh elektřiny, 12019,95 litrů ropy, 1300,99 m3 vody a 12,77 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 65,65 t CO2ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 255 tun", popsal konkrétní úspory pro životní prostředí pan RNDr. Jiří Kopáček, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Hořice.

"Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MVh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík," dodala radnice.

ZDROJ: Královehradecké novinky
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů