Neděle, 14. července 2024

Krátce - různé

Krátce - různé

Číslo týdne
46 kilogramů. Tolik vytřídil každý Čech loni odpadu ze své domácnosti. Znamená to, že ze 3,4 milionu tun celkového množství komunálního odpadu putuje zhruba 13 % do různobarevných kontejnerů. Podobné množství odpadu třídí také v Polsku nebo na Slovensku, zatímco Němci nebo Rakušané vytřídí téměř dvakrát více. Takový rozdíl ale odborníci připisují i nepřesným výzkumům, kdy se do statistik započítává komunální i podnikový odpad.

Horka I na Kutnohorsku dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 400.000 korun. Chybovala v tendru na splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod za 62 milionů korun. ÚOHS o tom informoval na své internetové stránce.
Rozhodnutí je pravomocné. Předseda ÚOHS Petr Rafaj obci snížil sankci o 100.000 korun, původně měla zaplatit půl milionu. Obec může proti rozhodnutí úřadu podat žalobu ke Krajskému soudu v Brně.
Podle rozhodnutí ÚOHS Horka I chybovala tím, že stanovila přísně úroveň ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které neodpovídaly rozsahu a složitosti veřejné zakázky. Konkrétně to byly parametry likvidity uchazečů o veřejnou zakázku.
Horka I zakázku vypsala loni v lednu. Nakonec vybrala pardubickou společnost LANGERONE, SE. Tendrem se ÚOHS zabýval na základě podnětu konkurenční firmy Skanska.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí vypsalo dotační program na ekologickou likvidaci autovraků. Pro roky 2013 a 2014 je v programu připraveno celkem 200 milionů korun. ČTK o tom dnes informovalo MŽP.
Program je zaměřen primárně na podporu využití a odstranění autovraků, kde bude vyplaceno až 50 milionů na rok. Na podporu dalšího využití vzniklých druhotných surovin je vyčleněno 49 milionů korun na rok a na podporu odstranění staré ekologické zátěže milion korun.
Podpora bude též poskytována na vybudování pracovišť pro separaci odpadů z autovraků a jejich úpravu před dalším využitím.
V Česku je zhruba 580 povolených autovrakovišť a další přibývají. Je to mnohonásobně víc než v ostatních evropských zemích, například na Slovensku jich je 35.

Urputná snaha manažerů maximalizovat krátkodobý zisk se čím dál více stává terčem kritiky.
Paul Polman šéfuje nadnárodní korporaci, ale někdy působí spíše jako mluvčí hnutí Okupujte Wall Street. V roli manažera má sice na starost gigant Unilever (anglo-nizozemského výrobce spotřebního zboží, který stojí za mnoha známými značkami, od šamponu Timotei až po zmrzlinu Ben & Jerry), ale v hloubi duše ho trápí zásadní potíže světa, jako jsou nezaměstnanost, globální oteplování či nenasytnost silných populačních ročníků. Část viny za tyto neduhy pak přičítá nejvlivnější teorii managementu posledních tří desetiletí - představě, že firmy by měly především usilovat o maximalizaci hodnoty pro akcionáře.

Britská energetická skupina BP nemůže až do odvolání dostávat žádné nové zakázky od americké federální vlády. Oznámila to Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), podle které se zákaz vztahuje i na firmy, které jsou s BP majetkově propojené. Agentura své rozhodnutí zdůvodnila "nedostatkem podnikatelské integrity" na straně BP, jak se prý ukázalo při havárii v Mexickém zálivu v roce 2010. Rozhodnutí úřadu tak není úplně překvapivé. BP totiž přiznala zodpovědnost za katastrofu, při které v dubnu 2010 zemřelo 11 lidí a která znečistila jihovýchodní pobřeží Spojených států

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne 27. 11. 2012 na základě doporučení 27. Řídicího výboru konaného dne 1. 11. 2012 seznam schválených žádostí a zamítnutých žádostí z XXXVII. výzvy včetně jedné dodatečně schválené žádosti z XXVII. výzvy OPŽP.

Schválené projekty z XXXVII. výzvy a 1 projekt z XXVII. výzvy


Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů