Neděle, 14. července 2024

V roce 2011 podle vládní zprávy klesla zátěž životního prostředí

V roce 2011 podle vládní zprávy klesla zátěž životního prostředí

V roce 2011 se podle zprávy, kterou dnes projedná vláda, snížila zátěž životního prostředí. Ovlivnila to klesající energetická a materiálová náročnost hrubého domácího produktu. Výroba technologicky vyspělejších produktů totiž měla nižší nároky na energie, takže vznikalo i méně emisí. Na stavu životního prostředí se projevilo i snižování výrobních nákladů spojené s přetrvávající hospodářskou stagnací a úsporami v domácnostech, uvádí se ve zprávě.

Poklesl objem škodlivých látek vypouštěných do ovzduší, především emisí oxidů dusíku a těkavých organických látek, stojí v materiálu. Projevila se na tom skutečnost, že lidé jezdí v modernějších autech s nižší spotřebou a zároveň objem osobní dopravy nenarůstal. U té nákladní je to ale naopak, roste a navíc vozový park je čím dál tím zastaralejší.

Setrvalý trend nižší spotřeby vody vedl k nižšímu množství odpadů vypouštěných do vodních toků, velký podíl odpadních vod jde navíc přes čistírny, takže znečištění potoků a řek klesalo. Díky zájmu obyvatel o bioprodukty rostla plocha ekologicky obdělávané zemědělské půdy. Narůstal také podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie a zvyšovala se recyklace odpadů a obalů.

Se znečištěným ovzduším souvisí stále vysoký podíl fosilních paliv na výrobě energie, který meziročně klesá jen mírně. Emise do ovzduší produkované velkými podniky byly ve větší míře redukovány. Přetrvává však vliv emisí z domácích kotlů.

Dopravní infrastruktura spolu se zábory zemědělské půdy zástavbou narušují strukturu a funkci krajiny, píše se ve zprávě pro vládu. Zatížení ekosystémů působením přízemního ozonu a nevhodná druhová skladba lesních porostů s převahou monokultur jsou důvodem špatného zdravotního stavu lesů, které pak nejsou schopny odolávat negativním vlivům.

Problémem jsou také ekologické zátěže, jejichž odstraňování je časově a finančně náročné.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů