Neděle, 14. července 2024

V Klimkovicích o čistějším ovzduší

V Klimkovicích o čistějším ovzduší

Město Klimkovice (okr. Ostrava-město) se dlouhodobě zasazuje o čistější ovzduší na svém území. Uvědomuje si však, že úsilí o kvalitu ovzduší nemůže být věcí pouze jedné radnice.

Proto Klimkovičtí k tématu znečištění ovzduší připravují na 11. 12. 2012 konferenci, na níž pod záštitou ministra životního prostředí Tomáše Chalupy chtějí se zástupci dalších měst a obcí probrat možnosti, jak z úrovně samospráv vysoké koncentraci škodlivin v ovzduší čelit a jaký tlak lze vyvinout na ty občany, kteří nezodpovědným spalováním odpadů k této koncentraci přispívají .

>>Na konferenci se chceme s jejími účastníky domluvit na společném postupu, který v rámci stávající legislativy umožní občanům a samosprávám minimalizovat nesprávné a zejména nezákonné činnosti, k nimž dochází při individuálním vytápění domácností,<< vysvětlil místostarosta Klimkovic Ing. Jakub Unucka.

Podle jeho slov cílem konference nebude hodnotit podíl lokálních topenišť na znečištění ovzduší či zdravotní rizika užívání různých paliv. >>Nechceme ani nikterak konfrontovat jednotlivé organizace nebo požadovat změny legislativy. Prostě pouze chceme najít rozumné a schůdné řešení, jak nenásilně donutit i ty nezodpovědné k odpovědnosti,<< uvedl Jakub Unucka.

Nicméně připustil, že kde tato osvěta selže, bude zřejmě nutné hledat >>správný metr<< na nezodpovědné občany. >>Město Klimkovice už vyzkoušelo různé formy působení na občany, kteří do svých kotlů používají nevhodná či dokonce zakázaná paliva. Od zveřejňování fotografií komínů znečišťujících ovzduší, přes články v místním tisku a televizi, vyhlášku o čistějším vzduchu, až po osobní intervence. V posledních dvou letech však jde hlavně o pozitivní působení, které letos vyvrcholilo masivní kampaní na výměnu starých kotlů za novější s pomocí ministerské a krajské "kotlíkové" dotace, městského příspěvku a výhodné půjčky. Možná lze udělat ještě více a o tom rádi budeme na konferenci diskutovat,<< uzavřel Jakub Unucka.


Konference Klimkovická výzva: 11. 12. 2012 ve městě Klimkovice

Na podporu své výzvy se město Klimkovice rozhodlo svolat workshop, který by měl vyústit v jednoduchý a účinný návod >>Co dělat, aby se z komína místního občana nelinul nepříjemný kouř?<<

Město zve ty představitele obcí a další zájemce, kteří si nechtějí jen stěžovat na špatnou legislativu, ale pokoušejí se situaci aktivně řešit již nyní v rámci svých možností.

Na workshopu se za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, Svazu měst a obcí ČR, České inspekce životního prostředí, neziskových organizací a dalších mají společně probrat reálné možnosti pro rozumné a schůdné řešení, jak se domoci nápravy, když někteří obyvatelé obce ve svých lokálních topeništích spalují odpady a používají další zakázaná paliva.

Nad konferencí převzal záštitu ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Kdy a kde?

Akce se uskuteční v konferenčním sále Sanatoria Klimkovice 11. 12. 2012 od 10:00.

Program:

10:00-10:30 prezence

10:30-12:00 přednáškový blok shrnující jednotlivá témata

Přestávka

12:30-14:00 panelová diskuse nad možnostmi řešení

14:00 Oběd

Další informace na webu www.cisty-komin.cz

Přihlášky se přijímají na: podatelna@mesto-klimkovice.cz nebo telefonicky na 556 420 303.

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů