zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Separace odpadu se vyplatí všem, potvrzují zkušenosti obcí

12.12.2012
Odpady
Urbánní ekologie
Separace odpadu se vyplatí všem, potvrzují zkušenosti obcí

Obcí a měst, které dosahují výborných výsledků v třídění komunálního odpadu, je už celá řada. Ty nejlepší každoročně odměňuje společnost EKO-KOM křišťálovou popelnicí.

Soutěže >>O křišťálovou popelnici<< se automaticky účastní všechny obce zapojené do systému EKO-KOM. Hodnotí se jejich výsledky při nakládání s komunálním odpadem i komplexnost hospodaření včetně informování občanů. Vychází se z údajů, jež obce poskytují pravidelným výkaznictvím. Za své výkony v roce 2011 byly letos prvními třemi místy odměněny obce Vimperk, Jeseník a Sedlčany.

RODINNÉ STŘÍBRO VIMPERKU

Odpadové hospodaření Vimperku (asi 7900 obyv.) stojí na zásadách, že má být ekonomicky soběstačné, aby město nemuselo systém dotovat a jeho vybavení (skládka, kompostárna, Městské služby aj.) je tzv. rodinným stříbrem. Služby si občan musí platit, ale nesmí přitom řešit problém kam s odpadem. >>A nezapomínáme ani na veřejnou prezentaci výsledků v oblasti třídění odpadů, aby lidé věděli, že toto počínání má smysl,<< říká Ing. Marie Hejlková z odboru životního prostředí MěÚ Vimperk.

Ve Vimperku slouží ke třídění 276 kontejnerů rozestavěných na 66 stanovištích po celém městě a sběrný dvůr. >>Občany k třídění motivujeme ve vimperských novinách a na webu města,<< přibližuje Marie Hejlková. >>V září se konaly Odpadové dny, kdy jednotlivci i školy mohli navštívit skládku odpadů v Pravětíně, sběrný dvůr a kompostárnu či se seznámit s technikou Městských služeb Vimperk.<< Další podpůrná opatření zahrnují informační letáky o odpadovém hospodářství a sběrných místech, třídění bioodpadu nebo sběr papíru a nádoby na papír a plast ve školách.

NA JESENICKU OBCE SPOJILY SÍLY

>>Náš region je specifický, a také proto se obce domluvily na jednotném systému v oblasti odpadů,<< vysvětluje Jan Prejda, ředitel Technických služeb Jeseník a. s., jež ve městě (asi 11 850 obyv.) zajišťují komplexní odpadové hospodářství. Region má jeden systém separace odpadů a jednu hlavní skládku s dostatečnou kapacitou.

Separovaný odpad Jeseník podporuje už od roku 1992, k dispozici je hustá síť kontejnerů a dva sběrné dvory. >>Občanům zdůrazňujeme, že vše co odloží do separačních kontejnerů a lze to využít, předáme po dotřídění k využití. Celkem využijeme až 85 % odpadů.<< Občané jsou informováni v místním tisku, školám se nabízí prohlídky dotřiďovací linky, pořádají se ekosoutěže, besedy a dny otevřených dveří v TS.

Nedávno se s pomocí dotace zahájila výstavba nové dotřiďovací linky na separovaný odpad s kapacitou výhledově až na 20 let. Obce se též dohodly, že vybudují kompostárnu. >>Třídění bioodpadu řešíme pět let. Bylo složité najít vhodné místo a přesvědčit všechny členy Sdružení měst a obcí Jesenicka,<< uvádí Jan Prejda. Jako nejvýhodnější se pak zvolila technologie klasického kompostování v pásových hromadách.

SEDLČANY SI OBČANY VYCHOVALY

>>Máme jednoduchou strategii,<< informuje Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta Sedlčan (asi 7560 obyv.). >>Čím více vytřídíme, tím méně směsného odpadu odvezeme na skládku a zaplatíme za dopravu a uložení. A méně zaplatí i občané.<< Ty se k třídění podařilo z větší části "vychovat", což by ale nešlo bez jejich zájmu, myslí si místostarosta. O jejich osvětu se starají převážně Sedlčanské technické služby, a to články v místním tisku či akcemi pro školy a veřejnost.

Třídí se kromě běžných komodit i bioodpad? Ano, ale jen ve sběrném dvoře. Malá obecní kompostárna do 150 t/rok už přestává stačit, město si zažádalo o dotaci z OP ŽP na výstavbu nové.

V areálu bývalé městské skládky vznikla překládací stanice pro transport odpadu na skládku do Votic. Plánovala se i výstavba kompostárny pro výrobu energetického kompostu coby topného média pro městkou teplárenskou společnost. Kvůli finanční náročnosti město od projektu ustoupilo. Bývalou skládku dále čeká rekultivace.

Ve sběrném dvoře ve Vimperku mohou občané odevzdat i potravinářský olej.

AUTOR: SIMONA DVOŘÁČKOVÁ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí