Neděle, 14. července 2024

Energie nám bude stačit!

Společnost Siemens uspořádala pro novináře výjezd do Portugalska spojený s prohlídkou paroplynové a vodní přečerpávací elektrárny, moderní rozvodny a větrných elektráren.

Energie nám bude stačit!

Především ty se podílejí na výrobě elektrické energie stále větší měrou. Cílem projektu bylo demonstrovat nezávislost Portugalska na atomové energii a ukázat budoucí soběstačnost ve výrobě elektrické energie.

Nutno říci, že současná portugalská energetika je postavena na dobře provedeném odstátnění energetického monopolu, kdy energetické distribuční společnosti získaly vlivné investory (například i z Číny), a tak se mohla rozeběhnout inovace nejen distribuční sítě, ale i zdrojů energie. Tyto společnosti myslí i na ekologii, což se projevuje využíváním zdrojů obnovitelné energie (větrné farmy) nebo ekologických vodních elektráren a účinných nízkoemisních plynových elektráren.

Paroplynová elektrárna

První na naší cestě byla paroplynová elektrárna Pego s kombinovaným cyklem CCPP (Combined Cycle Power Plant) v Pegu, Abrantes. Ta byla postavena na klíč pro zákazníka ElecGas společností Siemens. Má výkon 840 MW a je nízkoemisním zdrojem s vysokou účinností - 59 %. I my se takové dočkáme brzy v Počeradech, kde je Siemens dodavatelem turbín plynových i parních.

Základem elektrárny jsou dvě plynové turbíny Siemens SGT5-4000F, dvě parní turbíny SST5-5000, dva vodíkem chlazené generátory SGen5-2000H, elektrická část a řídicí systém SPPA-T3000. Generátory pracují neustále a jsou poháněny parními turbínami. Výkon generátorů ale může být prakticky okamžitě zvýšen spuštěním plynové turbíny.

Elektrárna Pego se tak přidala k dvěma elektrárnám Tapada do Outeiro a Ribatejo, které jsou osazeny třemi jednotkami. V Portugalsku se Siemens řadí mezi vůdčí dodavatele elektráren typu CCPP.

Zapouzdřená rozvodna VVN

Další zastávkou na cestě byla rekonstruovaná konvenční venkovní rozvodna (AIS) v Ermesinde. Projekt byl realizován jen devět kilometrů od centra Porta. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem se energetická společnost REN rozhodla využít technologie Siemens, zapouzdřené rozvaděče (GIS) typů 8DN9 a 8DN8 a systémy řízení a ochran.

Rozvaděče 8DN9 nejsou neznámé ani u nás, najdete je zatím ve třech rozvodnách a celkový počet instalovaných polí s vypínači u nás je 15 kusů. Zapouzdřené rozvaděče typu 8DN8 pak u nás naleznete v počtu 32 polí s vypínači ve čtyřech rozvodnách. V následujících letech se instalovaný počet těchto rozvaděčů zvýší o dalších 13 polí.

V Portugalsku rozhodující dodávky zahrnovaly rozvodny GIS o dvou napěťových úrovních: osm polí GIS o napětí 220 kV a 15 polí GIS o napětí 60 kV plus čtyři výkonové transformátory po 170 MVA. Dispozice je navržena tak, aby umožňovala budoucí rozšíření o pět polí GIS pro 220 kV, šest polí GIS pro 60 kV a výkonový transformátor 170 MVA.

Podzemní přečerpávací vodní elektrárna Vena Nova II

Společnosti Siemens a Voith Hydro dodaly kompletní soubor elektromechanických zařízení pro elektrárnu Venda Nova II, podzemní vodní elektrárnu na severu Portugalska v oblasti Braga. Tento projekt se jmenovitým výkonem 200 MW a průměrnou roční výrobní kapacitou 220 GWh (pro 85 000 domácností) je další etapou výstavby energetického systému v této lokalitě.

Provoz Venda Nova II sestává z centrály instalované pod zemí v hloubce 420 m a podzemního přivaděče, který spojuje nádrže Venda Nova a Salamonde. Aby se využilo spádu mezi oběma nádržemi, bylo použito reverzibilní schéma umožňující proudění vody z nádrže Venda Nova do Salamonde i její přečerpání zpět v době nejnižších cen při slabé poptávce po elektrické energii.

Strojovna ve skále vzbuzuje úctu. Vévodí jí dva vertikální turbogenerátory Voith-Siemens. Stejně tak ale i obrovské ventily umožňující přivádět vodu ke dvěma Francisovým turbínám, na jejichž ose jsou zmíněné generátory. Úctu vzbuzují i obrovské transformátory v přilehlých kavernách.

Hydraulický okruh má 4,5 km dlouhý tunel ve skále, horní vpust u nádrže Venda Nova, přívodní tunel je dlouhý 2,8 km, dvě vyrovnávací komory a odpadní tunel jsou dlouhé 1,4 km. Postupují práce i na přečerpávací elektrárně Venda Nova III, což zahrnuje dodávku dvou reverzních Francisových turbín s proměnnými otáčkami a jmenovitými výkony po 380 MW včetně 420MVA asynchronních generátorů i systém frekvenčních měničů. Jde o největší světový projekt s reverzními turbínami s proměnnými otáčkami, který bude dokončen v roce 2015. U nás se o obdobné koncepci uvažuje pro plánovanou přestavbu dvou strojů vodní elektrárny Orlík.

Vítr na závěr

Větrná farma Terra Fria leží za městem Chaves v Montalegri v severním Portugalsku. Instalovaná kapacita této farmy je 96 MW a její odhadovaný výkon 250 GWh ročně (pro potřeby 140 000 osob). V roce 2005 udělila portugalská vláda po výběrovém řízení licenci k výstavbě a provozu větrných elektráren s kapacitou 1200 MW. Tato licence byla udělena sdružení ENEOP, kde v přidružených dodavatelích figuruje i Siemens.

Nyní instalovaný výkon dosahuje 946 MW. Zbývajících 254 MW je v procesu výstavby, která bude dokončena v roce 2014. Montalegre je jedním z vystavěných 37 větrných parků, jenž je v provozu přibližně rok a sestává z 25 větrných turbín s celkovou instalovanou kapacitou 50 MVA. V rámci projektu byl Siemens zodpovědný za dodávku výkonového transformátoru, vysokonapěťových zařízení, vysokonapěťových rozvaděčů, řídicích, monitorovacích a měřicích systémů.

Portugalsko je jedním z evropských států, které investovaly - a investují - do využívání větrného potenciálu nejvíce. Farma Terra Fria v Montalegri posiluje vazbu Iberského poloostrova na větrnou energetiku zvláště v severním Portugalsku, čímž napomáhá k omezování závislosti na dovozu energie.

Jak vidíte, Portugalsko trpělivě a usilovně pracuje na naprosté nezávislosti na dovozu energie ze zahraničí a rovněž demonstruje soběstačnost bez využívání energie atomové.

AUTOR: Milan Loucký

Zdroj:Technik
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů