Neděle, 28. května 2023

Regulované složky tvoří pouze pětinu ceny dodávky plynu

Zemní plyn: Zájmy distributorů a zájmy obcí. Takový byl název konference, kterou pod odbornou záštitou předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Aleny Vitáskové loni 20. listopadu v Praze uspořádala redakce Moderní obce.

Regulované složky tvoří pouze pětinu ceny dodávky plynu

Za Energetický regulační úřad (ERÚ) na listopadové konferenci v Praze vystoupila Ing. Petra Grigelová, MBA, ředitelka odboru plynárenství ERÚ. Svůj příspěvek věnovala dvěma tematickým okruhům: problematice regulace cen a ochraně zájmů spotřebitelů.

REGULOVANÉ A NEREGULOVANÉ SLOŽKY CENY DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU

V první části přednášky tak prezentovala obecný model regulace, základní pojmy a principy včetně objasnění, z čeho se skládá cena plynu a jakou část ceny ERÚ ovlivňuje.

Jak Petra Grigelová vysvětlila, do regulované části ceny dodávky spadají: Cena za přepravu plynu, cena za distribuci plynu a cena za služby operátora trhu. Tyto regulované složky tvoří zhruba jednu pětinu ceny dodávky.

Do neregulovaných složek nemůže ERÚ (ani jiné orgány státní správy) zasahovat, neboť jsou dány smluvním vztahem mezi dodavatelem a odběratelem. Jde o tyto složky: Cena za odebraný plyn, cena za obchod (související náklady a marže obchodníka), cena za strukturování (náklady na vyrovnání výkyvů v dodávce a spotřebě).

Protože největší částí regulované složky ceny dodávky plynu tvoří cena za distribuci, byla část příspěvku Petry Grigelové věnována také této problematice.

Cena za distribuci plynu je dvousložková. Variabilní složkou je pevná cena za odebraný plyn stanovená v Kč/MWh, měnící se v závislosti na odebraném množství plynu. Zákazníci jsou na základě dosahované spotřeby zařazováni do pásem s určitým rozpětím odebraného množství plynu. V pásmech s vyšší roční spotřebou je jednotková cena nižší.

Fixní složku představuje stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu stanovený v Kč. Jde o platbu za schopnost distribuční soustavy umožnit zákazníkovi odebírat plyn v kteroukoli dobu v množství podle smlouvy o připojení. Zákazník ji platí bez vazby na množství odebraného plynu, tedy i v případě nulového odběru.

Cena za přepravu plynu je také stanovena jako dvousložková. Pro konečné zákazníky je součástí ceny za distribuci.

CHRÁNIT ZÁJMY SPOTŘEBITELŮ A POSKYTOVAT POTŘEBNOU OSVĚTU A PODPORU

Z oblasti problematiky ochrany zájmů spotřebitele Petra Grigelová definovala základní okruhy podání, která přísluší k řešení Energetickému regulačnímu úřadu.

Základním úkolem a smyslem existence oddělení ochrany spotřebitele je chránit zájmy spotřebitelů a poskytovat potřebnou osvětu a podporu, uvedla ředitelka odboru plynárenství Energetického regulačního úřadu. Agenda oddělení ochrany spotřebitele řeší stížnosti, které se týkají zejména jednání podomních prodejců, smluvních vztahů, výše záloh, vyúčtování či neoprávněných odběrů.

Dalším okruhem, který spadá do kompetence tohoto oddělení je řešení podnětů, přičemž nejčastějšími podněty jsou žádosti o ověření správnosti vyúčtování dodávek elektřiny a plynu, prověřování, zda pozastavení či ukončení dodávky bylo ze strany distribuční společnosti oprávněné, dotazy k problematice změny dodavatele - objasnění principu a jednotlivých kroků v procesu změny dodavatele, zejména postup při ukončení smluvního vztahu odstoupením podle § 11a energetického zákona.

Účastníci konference byli také upozorněni na nekalé praktiky dodavatelů a možnosti jak se chránit.

Petra Grigelová

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů