Semily zajímá jejich ekostopa

14. ledna 2013
Semily zajímá jejich ekostopa

Každý člověk, ale i podniky a města či obce po sobě zanechávají různě velkou ekologickou a uhlíkovou stopu, jež souvisí se spotřebou, výrobou i záborem půdy. Z podstaty věci nelze tyto stopy tzv. vynulovat, ale jejich rozsah ovlivnit lze.

Některá města a obce v ČR svou uhlíkovou stopu a ekologickou stopu sledují (www.ekostopa.cz, www.uhlikovastopa.cz). Patří k nim i Semily (asi 8800 obyv.). >>Smyslem není omezit rozvoj města, ale deklarovat pozitivní přístup radnice k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji,<< říká místostarostka Lena Mlejnková. Uhlíková stopa ukazuje množství emisí skleníkových plynů spojených se spotřebou produktů, služeb a energie. Ekostopa je hypotetická plocha biologicky produktivní půdy, kterou ročně potřebujeme k zajištění všech zdrojů a k likvidaci odpadů.

Co městu přináší zapojení do projektu měření zmíněných indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni? >>Hodnoty obou jsou nám konkrétním výstupem toho, jak Semily vypadají, jak se v nich žije,<< pokračuje místostarostka. A díky závěrečné studii může radnice ukázat občanům jednotlivá opatření, jejich souvislost a dopad. Jaké kroky město podniká, aby udrželo nízké hodnoty obou stop?

Jedním z nich je chystaná optimalizace soustavy veřejného osvětlení, jež by měla přinést 30% úsporu energie i za údržbu. Dalším příkladem je hospodaření s městskými lesy a celková snaha o zalesnění. Územní plán z roku 2010 zase vymezuje plochy pro novou zástavbu tak, aby se v rozumné míře zahustila. Z dlouhodobého hlediska se daří ekologické výchově, kterou zajišťuje středisko MEDvěd.

Vloni se zkolaudovala kompostárna s kapacitou asi 1800 tun, což umožňuje snížit celkový směsný odpad. K tomu přispívají i kompostéry, které obdrželo už přes 400 domácností. Na sídlištích se lidé naučili využívat hnědé popelnice na bioodpad. V současnosti město vyjednává s investorem kvůli vybudování geotermální elektrárny, jež by umožnila centrální zásobování teplem. Rovněž podporuje pěší a cyklodopravu po městě, např. stavbou lávek a cyklostezek... (Všechna opatření blíže viz Strategický plán Program rozvoje města pro období 2012-2020 na www.semily.cz).

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů