Čtvrtek, 28. září 2023

Nová studie dokládá, že vysoké koncentrace rtuti jsou v rybách i vlasech lidí z celého světa

Nová studie dokládá, že vysoké koncentrace rtuti jsou v rybách i vlasech lidí z celého světa

V návaznosti na tiskovou zprávu www.enviweb.cz nabízíme i klíčová zjištění ze studie Globální ohniska znečištění rtutí, kterou před několika minutami oficiálně zveřejnili naši kolegové ve Spojených státech amerických. Arnika se podílela jak na globální studii, tak na všech lokálních zprávách: v Kamerunu, Thajsku, Albánii, Rusku, Mexiku, Tanzanii, Indonésii, na Cookových ostrovech a u nás. Nevládní organizace žádají ambicioznější znění nové úmluvy o rtuti.

"Studie přináší čerstvá data o koncentraci rtuti v rybách a lidských vlasech a jako první identifikuje soubor ohnisek biologicky významné zátěže životního prostředí , neboli míst, kde je hladina kontaminace rtutí natolik vysoká, že představuje vážnou hrozbu pro ekosystémy a lidské zdraví," říká výkonný ředitel a vedoucí výzkumný pracovník Biodiversity Research Institute David C. Evers, PhD. Zpráva je výsledkem spolupráce mezi globální sítí nevládních organizací IPEN a vědeckým výzkumným týmem Biodiversity Research Institute.

Celá studie v anglickém jazyve je k dispozici na http://arnika.org/soubory/dokumenty/toxicke-latky/Rtut/IPEN-BRI%20GLOBAL%20MERCURY%20REPORT%20Jan%209.pdf

Klíčová zjištění vyplývající ze zprávy nabízíme v překladu:

- Kontaminace rtutí je všudypřítomná ve sladkovodních i mořských systémech po celém světě.
- Biologicky významná ohniska znečištění rtutí jsou globálně rozšířena a jsou spojena s různými lidskými aktivitami. Za zmínku stojí například průmyslová produkce chloru, staré ekologické zátěže, uhelné elektrárny, těžba zlata v menších dolech, industriální lokality s kumulací chemického a dalšího průmyslu a další zdroje znečištění.
- Ve vzorcích ryb z mnoha zemí světa byly zjištěny koncentrace rtuti přesahující limity stanovené Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (U.S. EPA). Výsledky studie přinášejí zjištění, že 43-100 procent vzorků ryb z 8 zemí světa přesahují svým obsahem rtuti bezpečnou hranici pro jeden rybí pokrm (170g) za měsíc. Koncentrace rtuti v rybách z Japonska a Uruguaye byly natolik vysoké, že jejich konzumace se nedoporučuje.
- Přes 82 procent vzorků lidských vlasů z 8 zemí přesáhlo úroveň referenční dávky U.S. EPA stanovenou na 1,0 částic na milion (ppm = mg/kg), tedy koncentrace v řádu promile. 20 z 20 lidí žijících poblíž industriálního komplexu v Thajsku, kteří poskytli své vlasy k analýze, mělo ve vlasech nebezpečně mnoho rtuti. 19 z 20 indonéských dělníků pracujících ve zlatých dolech mělo ve vlasech hladinu rtuti, jež přesahuje bezpečnou hladinu stanovenou EPA. 18 ze 20 obyvatel Tokia mělo podobné výsledky.

Nevládní organizace zapojené do výzkumu žádají, aby byla nová Úmluva o rtuti výrazně ambicióznější, než jak zní její současný návrh. Obávají se totiž, že předkládaný text připravované globální úmluvy o rtuti není schopen zamezit pokračujícím negativním vlivům rtuti na lidské zdraví či snížit globální kontaminaci ryb rtutí.

--
Vratislav Vozník
tiskový mluvčí sdružení Arnika

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů