Neděle, 28. května 2023

Pozvánka na seminář Podporované zdroje energie

Akce se věnuje loni vydanému zákonu č. 165 /2012 Sb., o podporovaných zdrojích energií, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2013

Pozvánka na seminář Podporované zdroje energie

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s názvem Podporované zdroje energie, který se věnuje loni vydanému zákonu č. 165 /2012 Sb., o podporovaných zdrojích energií, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2013. Lektorem semináře je bývalý dlouholetý pracovník Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Ladislav Černý, který se celý profesní život věnuje energetice.

Seminář stejně jako zákon zahrnuje:

  • sjednocení způsobů podpory pro všechny podporované zdroje energie, nejen elektřiny, ale i tepla a biometanu (obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a kombinovaná výroby elektřiny a tepla) a jejich soustředění do jednoho právního předpisu,
  • zavedení podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla,
  • zavedení podpory biometanu,
  • zavedení podpory decentrální výroby elektřiny,
  • úpravu ustanovení týkajících se záruk původu vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů a osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo elektřiny z druhotných zdrojů,
  • zařazení ustanovení týkajících se vypracování, aktualizace a použití Národního akčního plánu pro využití energie z obnovitelných zdrojů a dosažení závazného cíle ve výši podílu 13 % na hrubé konečné spotřebě energie v ČR do roku 2020,
  • zavedení kritérií týkajících se udržitelnosti pro biokapaliny a energie získané z obnovitelných zdrojů energie.

Informace o akci:

Název: seminář Podporované zdroje energie

Termín: 13. 2. 2013

Místo konání: Praha

Web: http://www.kursy.cz/podporovane-zdroje-energie-productsmpze/?wa=enviweb; www.kursy.cz

Kontakt: Sanda Brabcová

e-mail: brabcova@dashofer.cz, info@kursy.cz

telefon: 222 539 301

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů