Indická jaderná energetika

20. dubna 2013
Indická jaderná energetika

Indický program rozvoje jaderné energetiky je dominantně ovlivněn její surovinovou základnou. Jak bylo zmíněno v rozboru světových zásob surovin pro jadernou energetiku, má Indie jen velmi omezené zásoby uranu. Naopak má velmi velké zásoby thoria.
Zároveň byla dlouhá léta vyloučena z mezinárodního obchodu s jadernými technologiemi a surovinami. Proto se v jaderné energetice zaměřila na možnost využívání thoria, tedy uplatnění tzv. thoriového cyklu. Indie patří k rozvojovým zemím, u kterých se rychle zvyšuje spotřeba elektrické energie a lze očekávat, že její energetické potřeby i nadále rychle porostou. Proto je pro tento stát využívání jaderných elektráren velmi důležité. Vyvinula tak vlastní program jaderné energetiky, který je velmi zajímavý a progresivní. V současnosti provozuje 17 reaktorů (dohromady mají výkon 3,8 GWe) a 6 nových se buduje. To není zatím mnoho. Zmíněný výkon téměř 4 GWe odpovídá pouze čtyřem temelínským blokům. Další plány rozvoje v této oblasti jsou však velmi ambiciózní. Již dostavba budovaných bloků tento výkon téměř zdvojnásobí. Do roku 2050 plánuje Indie kapacitu svých jaderných elektráren zvýšit stokrát. Jsou tak předpoklady, že se podíl jaderné energetiky na výrobě elektrické energii, který je zatím jen zhruba 2,5 %, bude v budoucnu zvyšovat velmi rychle.
Jaderná elektrárna v Rajasthamu (zdroj World Nuclear Association Picture Library, NPICL).
Thoriový cyklus.
Než se na podíváme přímo na rozvoj indické jaderné energetiky, shrňme si základní vlastnosti thoria a jeho možné využití při získávání jaderné energie. Popis je pro hlubší zájemce o problematiku detailnější, takže běžný čtenář může některé části pouze přelétnout.
Thorium má jediný izotop, který se vyskytuje v zemské kůře. Jde o thorium 232. Tento izotop má sudý počet neutronů a proto jej nelze štěpit neutrony s nízkými energiemi. Neutrony se totiž v jádře váží do párů a přitom se uvolňuje energie. Jestliže zachytí neutron těžké jádro se sudým počtem neutronů, je nový lichý neutron vázán jen slabě a uvolní se jen malá energie, odpovídající energii vazby tohoto neutronu. Více čtěte na:http://hp.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/transmutace/indiejadro.htm
ZDROJ:http://hp.ujf.cas.cz/
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů