Neděle, 28. května 2023

Indie - potenciál v biomase

Indie - potenciál v biomase

Někdy je hojnost prokletím, tvrdí Indové. Jako pravdivé se toto jejich úsloví ukazuje při hodnocení promarněného potenciálu nevyužité zemědělské biomasy. Na polích se každý rok skutečně nemálo "urodí", ale dlouhé transportní řetězce, minimum chladících zařízení a moderních přístupů ke konzervaci potravin pak vede k tomu, že značná část úrody přichází vniveč. Situace je kritická nejen v oblasti výroby vlastních potravin, ale také při zpracování zemědělských odpadních produktů.

Odhadovaný celkový energetický potenciál Indie, uvolněný pálením biomasy, je 17 536 MW, tedy výkon srovnatelný s šestnácti jadernými elektrárnami. Pandžábské nivy jsou neuvěřitelnou obilnicí, tedy spíše rýžovnicí, která ale jen v lakhimpurském kraji produkuje ročně 50 000 tun nevyužitelné rýžové "slámy".

První projekt reagující na dosud nevyužívané a snadno dostupné rezervy pochází od společnosti Punjab Biomass Ltd. Ta zde chce do roku 2017 vybudovat zařízení ke zpracování a spalování odpadních materiálů, především z produkce obilí a rýže. Elektrárna živená spalovnou by měla mít výkon 96 MW. To je ale skutečně jen začátek.

Výzkumníci, kteří se zabývají obnovitelnými zdroji energie, našli v indickém zemědělství "úrodnou půdu". Podle jedné ze studií se v celém Paňdžábu ročně vyprodukuje okolo sta milionů tun rýžové slámy.

Ta je sice pálena (bez ohledu na to, co to udělá s ovzduším a skleníkovými plyny), ale bez jakéhokoliv jímání tepla. Na hranici končí také dalších 70-80 milionů tun druhotných odpadů ze zemědělství, většinou ty, které se nedostaly k zákazníkům před datem spotřeby.

V tomto roce vláda odstartovala vůbec první "alternativní" projekt v Rádjastánu. V této nejchudší zemi indického soustátí zemědělci prakticky živořili, úroda jim poskytla jen nezbytnou obživu. Nyní mohou se ziskem odprodávat do spaloven odpadní produkty a rýžovou slámu, která donedávna ještě neměla žádnou cenu.

Osmadvacet indických států se potýká s řadou problémů, přičemž prim hraje zastaralá infrastruktura a katastrofální stav životního prostředí, ovlivňující negativně zdraví milionů obyvatel. Země se snaží neustále hledat nové zdroje dostupné energie, bojovat s chudobou a hladem, přitom ale, jak připomínají studie nejrůznějších odborníků, neustále zapomíná, že neuvěřitelné množství biomasy leží prakticky ladem.

ZDROJ:http://www.ekobydleni.eu,cleantechnica.com
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů