Krátce - různé

11. února 2013
Krátce - různé

Vídeňský magistrát před lety začal ve svých nákupech preferovat vedle ostatních kritérií i ekologickou šetrnost. Založil proto organizaci, která má tyto nákupy na starosti. Díky tomu proudí do škol či nemocnic biopotraviny, instituce používají v kancelářích ekologické papíry a místo konvenčního nakupují energeticky nenáročné kancelářské vybavení.

V rámci veletrhu cestovního ruchu FITUR Madrid se uskutečnila další pracovní schůzka partnerů mezinárodního projektu Greenway4tour podpořeného Evropskou unií (DIGI Enteprise&Industry). Projekt má mimo jiné za cíl představit veřejnosti celoevropský manuál k certifikacím služeb na všech evropských cyklistických trasách a možností turistiky pro osoby s různými druhy handicapu. "Úkolem Nadace Partnerství, která je partnerem projektu, je analyzovat funkční národní systémy certifikací služeb pro cykloturisty a zpracovat návrh na spolupráci systémů v Evropě," říká Daniel Mourek, koordinátor mezinárodních projektů Nadace Partnerství a zároveň viceprezident Evropské cyklistické federace.

Pražští radní dnes vybrali čtyři firmy, se kterými město uzavře rámcovou smlouvu na provozování sběrných dvorů. ČTK to řekla magistrátní mluvčí Tereza Králová. Jedná se o firmy AVE, Komwag, Pražské služby a VS-Ekoprag. Předpokládaná hodnota zakázky je 33 milionů korun bez DPH.
Firmy by měly službu zajišťovat od 1. března letošního roku do konce února příštího roku. Po uzavření rámcové smlouvy bude město vypisovat dílčí zakázky na provozování sběrných dvorů v jednotlivých správních obvodech.
Hlavní město mělo loni ve svém majetku 17 sběrných dvorů, do kterých mohou lidé s trvalým pobytem v Praze odkládat například objemný odpad z domácnosti, suť, dřevo, kovy, vyřazené elektrospotřebiče či pneumatiky.

Stále živé téma brownfields v České republice je předmětem semináře >>Environmentální aspekty regenerace brownfields<<, který pořádá VŠB - TU Ostrava 7.-8. 3. Akce se uskuteční v rámci iniciativy Partnerství pro české brownfieldy. Součástí bude 8. 3. i komentovaná prohlídka MČ Ostrava Vítkovice, návštěva dělnických kolonií nebo vybrané části Dolní oblasti Vítkovic.

Prodejci aut chtějí, aby se silniční daň platila i za starší soukromá auta
Daň, kterou dosud v Česku platí jen firmy a podnikatelé, tak chtějí prodejci rozšířit i na soukromé osoby. Nastavení daně by podle přání prodejců aut mělo motivovat lidi i k nákupu bezpečnějších a ekologičtějších aut, tedy pokud možno těch nových.
Kdo bude mít nové auto, nebude platit nic, kdo bude mít staré, méně bezpečné a méně ekologické auto, bude platit maximální částku. V současnosti platí firmy a podnikatelé za běžný automobil roční daň mezi dvěma a třemi tisíci korunami.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů