Základní informace k nové problematice RoHS - omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Nařízení vlády ze dne 20. prosince 2012 č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, nabylo účinnosti dne 2. ledna 2013.

5. dubna 2013
Základní informace k nové problematice RoHS - omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních


Vláda České republiky dne 20. prosince schválila návrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které nabylo účinnosti dne 2. ledna 2013 pod č. 481/2012 Sb.

Nařízení vlády 481/2012 - RoHS [pdf, 1028 kB]provádí zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a současně transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Nařízení vlády se týká výrobců, jejich zplnomocněných zástupců a dovozců, kteří elektrická a elektronická zařízení uvádí na trh v České republice a distributorů, kteří tato zařízení na trh v České republice dodávají.

Cílem nařízení vlády je, aby elektrozařízení, která jsou uváděna na trh, obsahovala s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí některé nebezpečné látky (olovo, rtuť, kadmium šestimocný chrom, polybromované bifenyly a polybromované difenylethery) pouze v množství, jež je stanoveno jako maximálně přípustné. Nařízení vlády také obsahuje řadu výjimek pro konkrétní použití nebezpečných látek a přechodná ustanovení upravující od kdy se omezení používání některých nebezpečných látek vztahuje na konkrétní produktovou skupinu.

Hlavní body nové právní úpravy:

  1. za elektrická a elektronická zařízení pokládají všechna, která k plnění alespoň jedné ze zamýšlených funkcí vyžadují elektrickou energii nebo elektromagnetické pole a zařízení k výrobě, přenosu a měření této energie a pole, která jsou určena pro použití se střídavým napětím nepřesahujícím 1000 V a stejnosměrným napětím nepřesahujícím 1500 V;
  2. elektrická a elektronická zařízení se stávají stanoveným výrobkem - tj. výrobkem, který představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterého proto musí být posouzena shoda;
  3. výrobci, dovozci, popř. zplnomocnění zástupci výrobců budou mít povinnost prokázat shodu, která má tři prvky (technická dokumentace, EU prohlášení o shodě a označení CE);
  4. rozsah omezování nebezpečných látek se již nebude týkat jen dosavadních 8 produktových skupin elektrických a elektronických zařízení - nařízení má otevřený rozsah, pro zdravotnické prostředky, monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístroje a skupinu všech ostatních zařízení, která nespadají do žádné produktové skupiny, jsou stanovena přechodná ustanovení;
  5. distributorům elektrických a elektronických zařízení jsou nově uloženy povinnosti související s kontrolou označení zařízení, které budou dodávat na trh;
  6. kontrolou plnění povinností všech hospodářských subjektů je pověřena Česká obchodní inspekce.

Návrh nové právní úpravy byl vypracován v úzké spolupráci se všemi hlavními asociacemi výrobců a dovozců elektrických a elektronických zařízení a také konzultován zejména s Českou obchodní inspekcí a Ministerstvem životního prostředí.

Poznámka: V lednu 2013 bude na těchto stránkách ke stažení Manuál k problematice RoHS určený pro všechny hospodářské subjekty. Pravidelně budou uveřejňovány novinky v problematice RoHS, zejména zprávy o procesu projednávání výjimek použití některých nebezpečných látek.

Přílohy ke stažení

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů