Thajsko a jeho energetika

15. červenece 2013
Thajsko a jeho energetika

Thajsko má relativně vysoký potenciál vlastních energetických zdrojů (zejména vodních toků), u fosilních paliv pak jsou zásoby dosti omezené.

Ve snaze šetřit vlastní nerostné bohatství uzavřela thajská vláda řadu smluv se sousedními státy na dodávku jak zemního plynu, tak i elektrické energie. Konkrétně se jedná o dodávky zemního plynu z myanmarských nalezišť Yadana a Yetagun a dodávky elektřiny z Laosu a Malajsie.

Hlavním výrobcem a distributorem elektrické energie v Thajsku je státní energetická společnost EGAT . Na výrobě elektrické energie se podlí ze 70%. Dalších 29% pokrývají nezávislí výrobci elektřiny, od kterých EGAT energii nakupuje. Jedno procento generované elektřiny pak připadá na takzvané malé výrobce energie (většinou bioelektrárny na rýžový odpad nebo malé vodní elektrárny).

V současnosti disponuje thajský energetický systém celkovou instalovanou kapacitou ve výši 25 422 MW, Větší část elektrické energie je vyráběna v plynových elektrárnách (cca 28%), z toho 44 % připadá na nezávislé výrobce energie a 27 % plynových elektráren provozuje EGAT. K dalším hlavním zdrojům elektrické energie patří lignit (12 %) a vodní energie (5 %).

Thajská vláda se snaží o moderní přístup v energetické oblasti a proto se soustřeďuje i na alternativní zdroje jako je bioenergie.

Na začátku roku 2007 veřejně také thajská vláda deklarovala zájem postavit a v r. 2020 spustit první jadernou elektrárnu v zemi. V současné době je vypracována studie k tomuto projektu a je tedy již před rozhodnutím o generálním dodavateli. Po problémech v japonské JE ve Fukushimě avizovala thajská vláda, že projekt ještě jednou prozkoumá s důrazem na bezpečnostní aspekty (možnost teroristického útoku a nouzová opatření při havárii).

Výroba elektrické energie podle typu paliva v r.2006-2010 (v GWh)

Typ paliva 2006 2007 2008 2009 2010
vodní elektrárny 7 950 7 961 6 951 6 966 5 347
topný olej 7 808 2 967 990 448 558
lignit 18 028 18 498 18 679 17 922 17 988
zemní plyn 33 963 36 502 37 261 41 761 50 803
nafta 77 28 23 45 42
geotermální energie 2 2 1,3 1,4 1,6
alternativní zdroje 1 1 0,7 1,9 5,6
dovoz 5 152 4 488 2 784 2 451 7 254
DEDP 45 22 29 24 24
SPP 13 531 14 439 14 036 13 902 13 871
IPP 55 362 62 118 67 466 64 841 67 776
Celkem 141 919 147 026 148 221 148 364 163 668,29

Zdroj : http://www.eppo.go.th/info/5electricity_stat.htm

Thajská přenosová soustava zahrnuje 28 642 km linek vysokého napětí, 207 měníren a transformátory o celkové kapacitě 61 078 MVA.

Růstové trendy thajské ekonomiky způsobují nárůst poptávky po elektrické energii, která však z důvodu globální ekonomické recese v minulém roce stagnovala. V tomto roce se předpokládá cca 8 % růst výroby energie . V následujících letech až do roku 2013 by pak měla poptávka po elektřině růst v průměru o 1580 MW ročně. Vrcholu by měla poptávka po elektřině dosáhnout v roce 2016, kdy EGAT předpokládá výrobu elektrické energie ve výši 257 181 GWh při kapacitě 40 190 MW. Celková instalovaná kapacita by v té době měla dosáhnout cca 46 tis. MW, což představuje nárůst oproti současnému stavu o více jak 20 tis. MW.

Růstové trendy, resp. konjunktura thajského hospodářství a narůstající energetická spotřeba přiměla thajskou vládu přepracovat výhledy vývoje poptávky po elektrické energii a znovu se vrátit k pozastaveným investicím do energetického sektoru. V tomto roce by k hlavním investičním projektům měla patřit modernizace a výstavba nových linek vysokého napětí. V následujících letech pak také obnova výrobního zařízení a výstavba nových elektráren, což bude znamenat rovněž nové možnosti dodávek pro české výrobce energetických zařízení.

Rostoucímu významu energetického sektoru pro thajské hospodářství odpovídá i zřízení Ministerstva pro energii, které na sebe převzalo některé kompetence Ministerstva pro vědu, technologii a životní prostředí. V rámci Ministerstva pro energii (www.energy.go.th), byla vytvořena Kancelář energetického plánování a politiky (http://www.eppo.go.th), na jejíž internetových stránkách lze nalézt aktuální statistiky. Mezinárodní statistiky Thajska v oblasti výroby a spotřeby elektrické energie lze získat na stránkách IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) - http://www.iaea.org/inis/aws/eedrb/data/TH-enc.html.

Další internetové odkazy :

Department of Energy Business - www.doeb.go.th ,

Department of Alternative Energy Development and Efficiency (www.dede.go.th),

Department of Mineral Fuels - www.dmf.go.th,

PTT Public Company Limited (dřívější Petroleum Authority of Thailand) - www.pttplc.com,

Bangchak Petroleum Public Company Limited - www.bangchak.co.th

ZDROJ: www.businessinfo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů