Krátce - různé

5. dubna 2013
Krátce - různé

Ruská prokuratura v březnu spustila masové prověrky neziskových organizací. Podle představitelů ruského ministerstva spravedlnosti je cílem zjistit, zda jejich činnost odpovídá oficiálním dokumentům organizací a ruským zákonům.
"Jde o standardní kontrolu, plně podle práva," tvrdí tisková zpráva ministerstva. Jenže to není tak docela pravda. Prokurátoři neskrývají, že se především zaměří na organizace, které získávají prostředky ze zahraničí, včetně známých mezinárodních nevládek tipu Transparency International, Greenpeace nebo Human Rights Watch. Současně je oficiálním cílem prověřit všechny ruské neziskové organizace, což je úkol vpravdě olbřímí.

Dne 24. dubna 2013 od 10:00 h. se v Jihlavě v budově Krajského úřadu kraje Vysočina uskuteční Jarní zasedání Valné hromady NSZM 2013. Na zasedání budou projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, služby asociace pro členy, bude zhodnocen rok 2012 a představena Výroční zpráva. Na akci také budou představeni noví členové NSZM ČR a spolupráce asociace na národní i mezinárodní úrovni. Ke konci zasedání proběhnou volby do orgánů NSZM na období 2013-2015.

Setkání s veřejností přitahuje zájem nejen místních občanů a představitelů samosprávy, ale také zástupců neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Fórum Zdravého města tedy není uzavřenou místní akcí, ale nabízí inspiraci všem zájemcům z jiných měst, obcí či regionů. Během Fóra Zdravého města jeho účastníci definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero problémů, které je následně ještě ověřeno anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během akce se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce.
Přehled míst a termínů, kde se koná Fórum Zdravého města v letošním roce, naleznete na stránkách www.ZdravaMesta.cz Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru problémů, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě.

Monitorovacím výborem byla schválena formou per rollam aktualizovaná verze Implementačního dokumentu. Tato verze ke dni 21. 3. 2013 je účinná od 3. 4. 2013.

V kapitole 5 Implementačního dokumentu byla odstraněna podmínka, že výdaje jsou až na výjimky způsobilé pouze pokud byly vynaloženy po datu akceptace žádosti na SFŽP. Jako rozhodné datum pro způsobilost všech výdajů je nyní bráno datum 1. 1. 2007.

Implementační dokument - verze k 21. 3. 2013, účinná od 3. 4. 2013

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů