Krátce - různé

8. dubna 2013
Krátce - různé

Na ministerstvu životního prostředí se rodí plán, jak velkým českým podnikům i drobným živnostníkům usnadnit podnikání a odstranit byrokratickou zátěž. Jde už o druhou vlnu zmírňování ekologických zákonů. Škrtat v ekologických zákonech navíc začíná už i Brusel.
Celkem by podle propočtu ministerstva průmyslu díky měkčím zákonům a omezení byrokracie firmy mohly ušetřit skoro devět miliard korun za rok. Ekologické organizace ovšem namítají, že některé úlevy budou mít dopad na životní prostředí.

Plzeňská Doosan Škoda Power dodá za stovky milionů korun turbínu pro energetickou jednotku budovanou v maďarském městě Dunajváros, 70 kilometrů jižně od Budapešti. Půjde o energoblok, který pokryje vlastní spotřebu provozu papírny. Elektřina tam bude vyráběna spalováním biomasy. Doosan Škoda Power dodá parní turbínu o výkonu 44 MW a kondenzátor. Zajistí odborný dohled při montáži a ve druhé polovině roku 2015 uvede zařízení do provozu.

Vítkovice Doprava vybuduje 25 plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG). Společnost ze strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group do nich investuje přes 320 milionů korun. Minimálně jedna stanice bude v Polsku, 20 plniček vznikne do roku 2016 na vytipovaných čerpacích stanicích Benziny. "S tou Vítkovice podepsaly strategickou smlouvu, která je významným milníkem v rozvoji sítě plnicích stanic CNG v Česku," uvedla mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.

Je třeba k chovu ryb prováděným za jiným účelem, než je podnikání povolení k jinému nakládání podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona?
Odpověď
K chovu ryb prováděnému za jiným účelem než je podnikání, s výjimkou chovu pro vlastní potřebu a bez zvláštního technického zařízení (srov. obecné nakládání podle § 6 odst. 1), je třeba povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zároveň je třeba upozornit, že v případě, kdy bude v rámci takového nakládání docházet k vnosu závadných látek (například ke krmení ryb), stanoví vodoprávní úřad v souladu s § 9 odst. 8 vodního zákona v uvedeném povolení k nakládání s vodami také podmínky pro vnos těchto látek. Žadatel tedy již nebude v dalším kroku žádat o výjimku z vnosu závadných látek podle § 39 odst. 7 vodního zákona.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů